Проект нових ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ провадження господарської діяльності з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

                      Міністерством фінансів України оприлюднено проект нових ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ провадження господарської діяльності з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (ДАЛІ – Проект).

Проектом встановлюються кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження господарської діяльності з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

Текст Проекту

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

_______2010  № ___________

 

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до законів України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» і встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження господарської діяльності з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (далі – дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння).

 

1.2. Ці Ліцензійні умови є обов’язковими для суб’єктів господарювання всіх форм власності, які виготовляють вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та/або здійснюють торгівлю виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:

виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння – діяльність, пов’язана з випуском продукції з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння або продукції, що містить у собі дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, у тому числі при проведенні науково-дослідних робіт, і включає реалізацію продукції власного виготовлення;

торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння – будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари.

1.4. Діяльність з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та/або торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння передбачає:

а) виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння або таких, що містять у собі дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння (у тому числі при проведенні науково-дослідних робіт);

б) виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

в) виготовлення напівфабрикатів та елементів ювелірних та побутових виробів при здійсненні ремонту ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

г) виготовлення монет, державних нагород, відзнак тощо з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

ґ) виготовлення виробів медичного призначення з дорогоцінних металів;

д) виготовлення інструменту та інших виробів технічного призначення із застосуванням природних і технічних алмазів;

е) оптову, роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю, торгівлю скупленими у населення ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, торгівлю не викупленими з-під застави ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

є) оптову, роздрібну торгівлю обробленим та необробленим дорогоцінним камінням;

ж) оптову, роздрібну торгівлю виробами технічного призначення з дорогоцінних металів (каталізатори, склоплавильні апарати, лабораторний та технологічний посуд, термопари, дріт, полоса тощо) або природних алмазів (бурові долота і коронки, фільєри, правлячі олівці тощо).

1.5. Органом, що видає ліцензії, є Міністерство фінансів України.

1.6. Ліцензія на виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та/або торгівлю виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння є документом державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження діяльності, визначеної у пункті 1.4 цих Ліцензійних умов, у разі дотримання ним ліцензійних умов провадження цієї діяльності на всій території України.

1.7. Ліцензуванню не підлягає господарська діяльність, пов’язана з:

виготовленням продукції, яка не містить дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у процесі виробництва якої використовуються дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння (каталізатори, склоплавильні апарати, лабораторний та технологічний посуд, термопари, фільєри, правлячі олівці тощо);

виготовленням продукції, яка не містить дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у процесі виробництва якої дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння використовуються у складі обладнання, приладів, електронної техніки тощо;

виготовленням виробів, у процесі виробництва яких використовуються срібловмісні світлочутливі матеріали.

1.8. Суб’єкт господарювання, який має намір провадити діяльність з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та/або торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, особисто або через уповноважений ним орган чи особу подає до Міністерства фінансів України заяву про видачу ліцензії (додаток 1), до якої додаються:

– копія свідоцтва про державну  реєстрацію суб’єкта господарської діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

– засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб’єкта господарювання або оренди ним нежитлового приміщення за місцем провадження відповідного виду господарської діяльності;

– відомості за підписом заявника – суб’єкта господарювання про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності (додаток 2);

– відомості за підписом заявника – суб’єкта господарювання про стан охорони виробничих приміщень (додаток 3).

1.9. Суб’єкт господарювання, який відповідно до вимог статті 55 Господарського кодексу України має право відкривати філії, інші відокремлені підрозділи, у разі створення нової філії, іншого відокремленого підрозділу, які провадитимуть господарську діяльність згідно з отриманою ліцензією, повинен подати до Міністерства фінансів України заяву про видачу копії ліцензії (додаток 4), а також документи відповідно до пункту 1.8. цих Ліцензійних умов.

1.10. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до Міністерства фінансів України заяву про переоформлення ліцензії (додаток 5) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

1.11. У разі втрати ліцензії суб’єкт господарювання зобов’язаний звернутися до Міністерства фінансів України із заявою про видачу дубліката ліцензії (додаток 6). До заяви в разі втрати ліцензії додаються: документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії. У разі пошкодження бланку ліцензії, суб’єкт господарювання подає до Міністерства фінансів України: заяву про видачу дубліката ліцензії, непридатну для користування ліцензію і документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

1.12. Суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та/або торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння повинен повідомляти Міністерство фінансів України про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до Міністерства фінансів України відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

2. Кваліфікаційні вимоги

2.1. Працівники суб’єкта господарювання, які безпосередньо виготовляють вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинні мати відповідну кваліфікацію, що дозволяє здійснювати  таку діяльність, підтверджену документами встановленого зразка про здобуття освіти чи кваліфікації.

2.2. Кваліфікація працівників суб’єкта господарювання, які здійснюють торгівлю ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинна відповідати вимогам навчальних програм Державної пробірної служби та Державного гемологічного центру України і підтверджуватись відповідними документами встановленого зразка про здобуття освіти чи кваліфікації.

2.3. Працівники торгівлі повинні знати асортимент, якісні характеристики товарів (назви дорогоцінних металів, їх метричні проби, назви каменів, їх колір, дефектність, масу, характеристики огранування, ознаки браку) та надавати покупцю кваліфіковану консультацію під час вибору ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

 2.4. Оцінка вартості ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння під час приймання на комісію, під заставу чи скуповування цих виробів повинна здійснюватись фахівцями, які мають відповідну професійну підготовку за вимогами навчальних програм Державної пробірної служби та Державного гемологічного центру України.

3. Організаційні вимоги

3.1. Суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинен забезпечити наявність та відповідність матеріально-технічної бази,  необхідної для провадження цієї діяльності, а саме:

виробниче обладнання, пристрої, інструменти повинні відповідати технічній документації на обладнання (паспорт, технічні умови тощо);

ваговимірювальні засоби повинні мати свідоцтва про їх державну метрологічну повірку;

виробничі приміщення повинні відноситись до нежитлового фонду, відповідати вимогам охорони праці, охорони навколишнього середовища, що підтверджується відповідними документами, та забезпечувати збереження дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння від розкрадання, пожеж і псування;

персонал повинен відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у главі 2 цих Ліцензійних умов.

 

3.2. Суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинен забезпечити наявність та відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження цієї діяльності, а саме:

торговельні приміщення повинні бути оснащені спеціальним торговельно-технологічним обладнанням та торговельним інвентарем, що забезпечують необхідні умови для підготовки до демонстрації та продажу ювелірних виробів, а також сейфом для зберігання цінностей;

магазини і відділи, що здійснюють продаж ювелірних виробів, повинні бути забезпечені ваговимірювальними приладами відповідних типів та класу точності, мати свідоцтва про їх державну метрологічну повірку;

приміщення, у яких здійснюється приймання на комісію, під заставу чи скуповування виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинно бути забезпечено відповідними інструментами (лупи, прилади для вимірювання ваги дорогоцінного каміння, шабери, скальпелі, плоскогубці, надфілі, напилки, викрутки тощо), хімічними реактивами та пробірним каменем;

персонал повинен відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у главі 2 цих Ліцензійних умов;

приміщення, в яких здійснюється торгівля ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинні відноситись до нежитлового фонду, відповідати вимогам законодавства щодо охорони праці, охорони навколишнього середовища та забезпечені засобами пожежної сигналізації.

 

3.3. Суб’єкт господарювання повинен:

3.3.1. Забезпечити охорону дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними».

3.3.2. Дотримуватися вимог законів України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави третьої Кодексу законів про працю України.

4. Спеціальні вимоги до виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

4.1. Суб’єкт господарювання при провадженні діяльності з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння зобов’язаний:

4.1.1. Дотримуватись вимог державних стандартів, що діють у сфері, пов’язаній з виготовленням виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (ДСТУ 3375-96, ДСТУ 3527-97, ДСТУ ГОСТ 30649-99,                                  ГСТУ 75.1-00013480-001-2003 – ГСТУ 75.1-00013480-004-2003), Правил атестації дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2000 № 1396, та Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06.04.98                № 84, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.04.98 за  № 271/2711;

4.1.2. Розробити та затвердити наказом керівника суб’єкта господарювання:

технологічний та технічний регламенти. Технологічний регламент повинен відповідати законодавству, що діє у сфері, пов’язаній з виготовленням виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, та містити вимоги до рівня технології, комплексу технологічного обладнання, умов ефективної та безпечної його експлуатації, якості вихідної продукції, комплексного й раціонального використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їхнього брухту та відходів.

Технічний регламент повинен містити вимоги щодо техніки безпеки й охорони навколишнього середовища;

схеми руху дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їхнього брухту та відходів на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції;

внутрішню інструкцію з виконання конкретного виду робіт, що здійснюється у межах діяльності, пов’язаної з виготовленням виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

щорічні норми використання та втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

4.1.3. Забезпечити схоронність дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їхнього брухту та відходів при виготовленні, зберіганні, використанні та транспортуванні дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їхнього брухту та відходів;

4.1.4. Вести оперативний облік дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у будь-якому вигляді: в сировині, напівфабрикатах, готовій продукції, інструменті, обладнанні, а також у брухті і відходах за всіма джерелами їх утворення і за всіма місцями зберігання;

4.1.5. Подавати Міністерству фінансів України звіт про операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням за формою № 1-ДМ-ДК, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2008 № 894, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.08.2008 за № 724/15415.

4.2. Суб’єкт господарювання, що здійснює виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та виготовлення напівфабрикатів і елементів ювелірних виробів при здійсненні ремонту ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинен:

 виготовляти ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, які відповідають пробам, установленим в Україні. Усі виготовлені ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів повинні подаватись на випробування та клеймування до органів, які здійснюють державний пробірний контроль. Не підлягають обов’язковому клеймуванню напівфабрикати і зливки з дорогоцінних металів; вироби з дорогоцінних металів, які мають історичну або археологічну цінність, а також ордени, медалі і монети; дрібна насічка (інкрустація) золотом і сріблом на зброї, предметах побуту, релігійного культу тощо; сухозлітка жовта і сухозлітка срібна; прилади, лабораторний посуд та інші вироби, що виготовляються з дорогоцінних металів і призначені для використання з науковою, виробничою, медичною цілями;

проставляти відбиток іменника на всіх виготовлених ювелірних та побутових виробах з дорогоцінних металів та щорічно реєструвати відбиток іменника в органах, які здійснюють державний пробірний контроль. Забороняється проставляти відбиток іменника на ювелірних виробах, виготовлювачем яких не є ліцензіат, а також використання іменника, не зареєстрованого в органах державного пробірного контролю;

забезпечувати якість ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до вимог ДСТУ 3527-97 Вироби золотарські з коштовних матеріалів. Загальні технічні умови;

забезпечувати якість сплавів ювелірних виробів відповідно до чинних державних стандартів або технічних умов, розроблених відповідно                               до ГСТУ 75.1-00013480-001-2003 Дорогоцінні метали та їх сплави. Розроблення, зміст, узгодження та реєстрація технічних умов, які регламентують вимоги до ювелірних сплавів.

4.3. Обсяги та якість виготовлених ювелірних виробів, їх асортимент повинні відповідати наявним у ліцензіата виробничим потужностям технологічного обладнання та режиму його експлуатації.

5. Спеціальні вимоги до торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

5.1. Суб’єкт господарювання при провадженні діяльності з торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння зобов’язаний:

5.1.2. Дотримуватись вимог таких нормативних актів:

постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.95 № 108 «Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення»;

  постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.98 № 653 «Про порядок продажу суб’єктам підприємницької діяльності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння»;

постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.1998 № 802 «Про Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб’єктам підприємницької діяльності на праві власності»;

  постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 460  «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння»;

   постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 644 «Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу»;

наказ Міністерства фінансів України від 06.04.1998 № 84, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.98 за № 271/2711 «Про затвердження Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння»;

  наказ Міністерства фінансів України від 06.12.2000 № 313, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2000 року за № 928/5149 «Про затвердження Правил атестації торгових партій природного каміння»;

  наказ Міністерства фінансів України від 27.10.2004 № 678, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.11.2004 за № 1466/10065 «Про затвердження Правил комісійної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння».

 

5.1.3. Розробити та затвердити наказом керівника суб’єкта господарювання внутрішню інструкцію з виконання конкретного виду робіт, що здійснюється у межах діяльності з торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

 

5.1.4. Розмістити в місцях торгівлі інформацію щодо діючих в Україні проб на дорогоцінні метали, витяги з нормативних документів про порядок проведення експертизи якості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, витяги із статті 14 Закону України «Про захист прав споживачів», копію ліцензії на право торгівлі, внутрішню інструкцію та іншу необхідну інформацію;

5.1.5. Вести оперативний облік дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до вимог законодавства;

5.1.6. Подавати Міністерству фінансів України звіт про операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням за формою № 1-ДМ-ДК, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2008 № 894, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.08.2008 за № 724/15415.

5.2. Оптова, роздрібна, комісійна торгівля ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння як вітчизняного, так і іноземного виробництва, повинна здійснюватись ліцензіатом за наявності відбитків державних пробірних клейм України та опломбованих товарних ярликів. Крім того, на виробах вітчизняного виробництва повинні бути в наявності відбитки іменників виробників.

Торгівля ювелірними виробами без відбитків державних пробірних клейм або документів, що підтверджують їхню якість, забороняється.

5.3. Суб’єкт господарювання, що здійснює торгівлю скупленими у населення ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинен:

розташувати робочі місця оцінників таким чином, щоб забезпечити присутність здавача при здійсненні оцінки виробів (визначенні проби, зважуванні, вилученні деталей, що не містять дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння);

обладнати робочі місця оцінників ваговимірювальними засобами необхідної точності та меж вимірювання, приладами, інструментом тощо згідно з вимогами внутрішньої інструкції;

скуповувати у населення ювелірні та побутові вироби незалежно від наявності на них відбитків іменників та відбитків державних пробірних клейм;

скуповувати ювелірні та побутові вироби в очищеному від жиру та бруду вигляді;

скуповувати ювелірні та побутові вироби після пред’явлення документа, що посвідчує особу.

Забороняється скуповувати вироби безпосередньо у дітей та підлітків, які не досягли вісімнадцятирічного віку.

5.4. Суб’єкт господарювання, що здійснює торгівлю не викупленими з-під застави ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинен:

приймати під заставу ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння тільки за наявності документа, що посвідчує особу, яка передає предмет застави в забезпечення своїх грошових зобов’язань (далі – заставодавець);

розташувати робочі місця оцінників таким чином, щоб забезпечити присутність заставодавця при здійсненні оцінки виробів (визначенні проби, зважуванні, вилученні деталей, що не містять дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння);

обладнати робочі місця оцінників ваговимірювальними засобами необхідної точності та меж вимірювання, приладами, інструментом тощо згідно з вимогами внутрішньої інструкції. Оцінку виробів здійснювати за вагою і пробою відповідно до затвердженого ліцензіатом прейскуранта цін. Якщо відбиток викликає сумнів, то з дозволу заставодавця для визначення проби використовують хімічні реактиви. У разі відмови заставодавця від опробування вироби під заставу не приймають;

приймати під заставу вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння згідно з таким переліком:

а) ювелірні вироби з дорогоцінних металів зі вставками з дорогоцінного каміння та без вставок;

б) монети з дорогоцінних металів та таких, що містять у собі дорогоцінні метали: старі (виготовлені до 1917 року та у колишньому СРСР), ювілейні, пам’ятні та іноземні монети;

в) медалі та жетони, виготовлені до 1917 року, іноземні, а також ювілейні та пам’ятні медалі з дорогоцінних металів і таких, що містять у собі дорогоцінні метали, виготовлені у колишньому СРСР;

г) корпуси годинників з дорогоцінних металів вітчизняного та іноземного виробництва;

ґ) срібні оправи фарфорових та кришталевих виробів;

д) вироби із срібла (столові прибори, портсигари, шкатулки, підсвічники тощо);

е) предмети релігійного культу з дорогоцінних металів або таких, що містять у собі дорогоцінні метали;

є) елементи знімних протезів, зубні протези із золота, срібла, платини, що були у використанні, а також зубні диски;

ж) інші вироби, які не заборонені для приймання під заставу законодавством України.

 

 

Заступник директора Департаменту державного

регулювання операцій з дорогоцінними

металами і дорогоцінним камінням

та пробірного нагляду – начальник відділу

з питань контрольно-наглядової роботи                                         О.М. Мосіюк