Щодо приведення інформації, яка розміщена в Державному реєстрі фінансових установ, у відповідність до дійсних даних

 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України звернула увагу фінансових установ на те, що невідповідність даних у реєстраційній картці юридичної особи в Державному реєстрі фінансових установ дійсним даним є неприпустимою (інформація розміщена на сайті Держфінпослуг).

 Держфінпослуг нагадує, що порядок набуття юридичними особами статусу фінансової установи та вимоги щодо внесення інформації про них до Реєстру визначені такими розпорядженнями Держфінпослуг:

 1) від 28.08.2003 № 41 „Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ”;

 2) від 18.12.2003 № 170 „Про затвердження Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ”;

 3) від 05.12.2003 № 152 „Про затвердження Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній”;

 4) від 22.06.2004 № 1099 „Про затвердження Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ”;

 5) від 12.10.2004 № 2534 „Про затвердження Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ”;

 6) від 22.02.2005 № 3617 „Про затвердження Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів”;

 7) від 07.07.2005 № 4300 „Про затвердження Положення про порядок унесення інформації про фінансові установи – юридичні особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ та внесення змін до розпорядження від 05.12.2003 N 152”;

 8) від 22.11.2005 № 4934 „Про затвердження Положення про внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ”;

 9) від 28.03.2006 № 5538 „Про затвердження Положення про порядок унесення інформації про довірчі товариства до Державного реєстру фінансових установ”;

 10) від 27.03.2008 № 417 „Про затвердження Положення про внесення інформації про кредитні установи до Державного реєстру фінансових установ та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів”.

Враховуючи вищевикладене, Держфінпослуг звертає увагу на необхідність чіткого дотримання вимог чинного законодавства, особливо в разі виникнення змін та/або доповнень, що виникли в документах, які подавались фінансовими установами для внесення інформації до Реєстру.

Держфінпослуг рекомендує фінансовим установам провести самостійну перевірку даних реєстраційної картки юридичної особи, яка розміщена в Реєстрі, з метою приведення її у відповідність дійсним даним, та подати одночасно з пакетом звітності фінансової установи за 1 півріччя 2010 року паперову та електронну форми реєстраційної картки юридичної особи з відповідними змінами та копіями документів, що засвідчують зміни.