Щодо змін до Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, що проводять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами

                          Шановні учасники Асоціації!

                          Нагадуємо, що 17 лютого 2010 року на офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України було розміщено проект розпорядження «Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення зміни до Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, що проводять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами ” (далі – Проект змін).

                         Проектом змін пропонувалось викласти термін «ломбард» в новій редакції, замінивши в ньому термін "застава" на "заклад", тим самим обмеживши право ломбардів на прийняття в якості забезпечення зобов’язань за договорами фінансового кредиту нерухомого майна (майнових прав), та рухомого майна у випадку його залишення  у володінні  заставодавця – споживача ломбардних послуг.

Також,  запропонованою редакцією терміну «ломбард» пропонувалося  встановити, що залучення коштів ломбардами з метою здійснення діяльності з надання фінансових кредитів може провадитись тільки в безготівковій формі.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення обмеження прав учасників фінансового ринку – ломбардів, Асоціація звернулась до Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва з листом, в якому  попросила Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва не погоджувати запропонований Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України Проект  змін.

                         14 травня 2010 року  Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва прийняв рішення № 361 про відмову в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, що проводять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами". 

Отже, на сьогодняшній день,  для ломбардів   законодавчо  не встановлені обмеження щодо видів застави, як забезпечення зобов’язань  позичальників за договорами фінансового кредиту.

 Текст:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

від 14.05.2010 № 5999

Рішення від  14.05.2010 р. № 361

про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

 

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни до Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, що проводять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами” /далі – проект постанови/ і документи, що додаються до проекту, надані на погодження листом Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.03.2010 № 3590/39-5.

За результатами здійсненого аналізу встановлено, що прийняття проекту постанови здійснюється не у відповідності з визначеним статтею 4 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” принципом  прозорості та врахування громадської думки.

Зазначений принцип, зокрема, передбачає відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

На адресу Держкомпідприємництва листом від 16.03.2010 № 02-102д до проекту постанови надійшли зауваження та пропозиції від Всеукраїнської асоціації ломбардів (копія листа додається).

Частиною шостою статті 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” передбачено, що строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

В свою чергу, згідно з частиною сьомою статті 9 вищевказаного Закону, усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Оскільки зауваження та пропозиції до проекту постанови надійшли у встановленому законом порядку та у передбачений законом строк (проект постанови було опубліковано на офіційному сайті Держфінпослуг 17.02.2010 р., а строк, протягом якого приймались зауваження та пропозиції, був встановлений розробником один місяць), представлений проект регуляторного акта не може бути погоджений Держкомпідприємництвом без дотримання розробником процедури, встановленої частиною сьомою статті 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Враховуючи викладене, керуючись частиною п’ятою статті 21 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

вирішив:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни до Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, що проводять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами”.

 

Голова                                                                                                  М.Бродський