Щодо засідання робочої групи при Держфінмоніторингу з питання встановлення вимог до кваліфікації працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу

                         В Державному комітеті фінансового моніторингу України відбулося чергове засідання Робочої групи по розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.

                          У ході засідання учасниками були обговорені питання, ініційовані Всеукраїнської асоціацією ломбардів, Асоціацією «Українські Фондові Торговці» та Професійною асоціацією реєстраторів та депозитаріїв, щодо:

1) виконання суб’єктами первинного фінансового моніторингу –небанківськими установами Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Держфінмоніторингу від 12.05.2003  № 46;

2) застосування переліку ознак фінансових операцій, за наявністю яких визначається, чи підлягає така операція фінансовому моніторингу;

3) з’ясування суб’єктом первинного фінансового моніторингу форми розрахунку при здійсненні фінансової операції у разі надходження на його рахунок грошових коштів за цінні папери від покупця-фізичної особи та у разі здійснення розрахунків без участі суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

4) застосування ДКЦПФР заходів впливу до торгівців цінними паперами за неповідомлення Держфінмоніторингу про проведення операції з купівлі торговцем для свого клієнта-фізичної особи цінних паперів на суму понад 80000 гривень за умови, що гроші від клієнта  надійшли на розрахунковий рахунок з відкритого фізичною особою рахунку у банку (на рахунок клієнта кошти поступали готівкою) або з транзитного рахунку банку (кошти внесені клієнтом готівкою для переказу на розрахунковий рахунок торговця), або якщо розрахунки між сторонами договору купівлі-продажу цінних паперів здійснюються без перерахування коштів на розрахунковий рахунок торговця;

5) проблем ідентифікації акціонерного товариства;

6) ідентифікації фізичної особи-вигодоодержувача, яка не може особисто прийти до СПФМ з поважних причин.

За результатами засідання Робочої групи прийнято такі рішення:

по першому питанню – рекомендувати Національній асоціації кредитних спілок України, Всеукраїнській асоціації кредитних спілок, Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів» підготувати та надати Держфінмоніторингу статистичні дані щодо кількості відповідальних працівників у суб’єктах первинного фінансового моніторингу та їх підрозділах (кредитних спілках та ломбардах), які не мають повної вищої освіти. Держфінмоніторингу – опрацювати надану зазначеними асоціаціями інформацію та розглянути питання щодо доцільності внесення відповідних змін у Вимоги до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджені наказом Держфінмоніторингу від 12.05.2003 № 46, у редакції наказу Держфінмоніторингу від 21.12.2009 № 147, стосовно рівня освіти відповідальних працівників;

по другому питанню –  рекомендувати Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку переглянути Орієнтовний перелік ознак фінансових операцій, які можуть бути віднесені до таких, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4.10.2005 року № 538 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів», та, у разі необхідності, внести до нього відповідні зміни;

по третьому – запропонувати Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку поінформувати учасників Робочої групи на наступному засіданні щодо позиції НБУ з вказаного питання;

по четвертому питанню – запропонувати Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку надати учасникам Робочої групи на наступному засіданні відповідну інформацію щодо вирішення цього питання після погодження з НБУ проекту рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо внесення змін до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4.10.2005 року № 538 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів»;

по п’ятому питанню – рекомендувати Держфінмоніторингу та Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку спільно підготувати рекомендації та розмістити їх на веб-сайтах Комітету та Комісії;

по шостому питанню – рекомендувати Держфінмоніторингу та Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку доопрацювати вказане питання та повернутися до його розгляду на наступному засіданні Робочої групи.

Підсумовуючи результати засідання, учасники Робочої групи відмітили конструктивну співпрацю Держфінмоніторингу з представниками небанківського сектору по вирішенню проблемних питань. Було домовлено про надання членами Робочої групи до її секретаріату пропозицій щодо формування порядку денного чергового засідання Робочої групи у ІІ кварталі 2010 року.

 

Враховуючи вищевикладене, Асоціацією,  найближчим часом на електронну пошту учасників будуть надіслані відповідні опитувальники,  на які просимо надати відповідь (за допомогою електронної пошти) у найкоротнший термін.