Щодо прирівняння фінансово-економічного тижневика «Україна Бізнес ревю» до офіційних друкованих видань Держфінпослуг

 

  № 232      4 березня 2010 року

 

                                                                              Про деякі питання публікації офіційних відомостей про діяльність Держфінпослуг та інформації про небанківські фінансовіустанови

 

З метою реалізації положень Концепції захисту прав споживачів фінансових послуг, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 року №1026-р щодо покращення поінформованості споживачів фінансових послуг про діяльність Держфінпослуг, підвищення прозорості діяльності небанківських фінансових установ, полегшення доступу споживачів до об`єктивної та неупередженої інформації про фінансові установи та запобігання зловживанням з боку учасників ринку небанківських фінансових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг постановила:

 З метою оприлюднення офіційних документів і оперативного надання інформації про діяльність Держфінпослуг, відповідно до статті 22 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" та розпорядження Держфінпослуг від 04 лютого 2010 року №105 «Про висвітлення діяльності Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» прирівняти фінансово-економічний тижневик «Україна Бізнес ревю» до офіційних друкованих видань Держфінпослуг.

 Відділу зв’язків із громадськістю та протоколу та управлінню правового забезпечення при укладенні договорів про постійне співробітництво з періодичними виданнями, які відповідають умовам, визначеним у розпорядженні Держфінпослуг від 04 лютого 2010 року №105, передбачити зобов’язання редакцій друкованих засобів масової інформації, публікувати офіційні матеріали Держфінпослуг та інформацію учасників фінансових ринків, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства та нормативно-правових актів Держфінпослуг (додаток 1).

 З метою доступу споживачів фінансових послуг до інформації про стан фінансових установ та інших відомостей про їх діяльність, консолідації даних про небанківські фінансові установи у доступних для споживачів засобах масової інформації рекомендувати учасникам ринку небанківських фінансових установ розміщувати інформацію, яка підлягає оприлюдненню відповідно до чинних нормативно-правових актів, у виданнях, прирівняних до офіційних видань Держфінпослуг, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами.

екторам департаментів Держфінпослуг забезпечити своєчасне надання відділу зв`язків з громадськістю та протоколу інформації, яка підлягає оприлюдненню відповідно до розділу І Додатку 1 до цього розпорядження.

 жати такими, що втратили чинність розпорядження Держфінпослуг від 27 січня 2004 року №26 «Про укладення договорів, спрямованих на постійне оперативне висвітлення діяльності Держфінпослуг», розпорядження від 12 квітня 2005 року №3891 «Про результати співробітництва з виданнями, прирівняними до офіційних видань Держфінпослуг, за 2004 рік та внесення змін до переліку цих видань» та розпорядження від 15 січня 2009 року №3 «Про внесення зміни до розпорядження Держфінпослуг від 27 січня 2004 №26».

 

Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за Головою Комісії.

 

 

Голова                                                                                           В. Суслов