Нагадування про подання ломбардами річної звітності до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг

Шановні учасники Асоціації, нагадуємо про те, що  на виконання вимог «Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», затвердженого розпорядження Держфінпослуг № 2740 від 4 листопада 2004 року (далі – Положення),   до 20 лютого 2010 року ломбарди мають подати до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг звітність за 2009 рік.

Звітність подається за формами, затвердженими Положенням, а саме:

  1. Загальна інформація про ломбард;
  2. Звіт про склад активів та пасивів ломбарду;
  3. Звіт про діяльність ломбарду.

Звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року. Ломбарди складають звітність станом на кінець останнього дня кварталу, тобто за 2 квартал поточного року – станом на 30 червня поточного року.

Приклад:

Звіт

про склад активів та пасивів ломбарду

(додаток 2 до Положення)

Звіт

про діяльність ломбарду

(додаток 3 до Положення)

За період  4 квартал 2009 року

За період 4 квартал 2009 року

Початок

звітного періоду

Кінець

звітного періоду

Звітний квартал

З початку звітного періоду

Звітні дані станом на

01.01.2009 року

Звітні дані станом на

31.12.2009 року

Звітні дані за період з 01.10.2009 по 31.12.2009 року

Звітні дані за період з

01.01.2009 по 31.12.2009 року

 

Форми звітності заповнюються ломбардами на підставі даних бухгалтерського обліку та даних облікової та реєструючої систем ломбарду за відповідний звітний період  у тисячах гривень з одним десятковим знаком, а для зазначення кількості договоріву штуках.

Звітність надається в електронному (на дискеті, диску, інше) та письмовому вигляді на адресу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: 01001, м.Київ-1, вул. Б.Грінченка, 3.

Електронна форма звітності має відповідати письмовій формі – виправлення та підчистки не допускаються.

Звітність в паперовій формі подається пронумерованою, прошитою та підписаною керівником ломбарду, головним бухгалтером, підписи яких засвідчуються печаткою ломбарду.

Датою подання звітності вважається день фактичного її передання до Держфінпослуг. При надходженні звітності поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв’язку, що обслуговує відправника.

Програмне забезпечення для заповнення електронної форми звітності розміщене на офіційному сайті Держфінпослуг: http://www.dfp.gov.ua/ у рубриці: «Електронна взаємодія з учасниками ринку»/«Програмне забезпечення по електронному обміну інформацією»/ «Спеціалізована програма звітності фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців».

Щодо середньозваженої річної процентної ставки ломбарду: після аналізу помилок, які зустрічаються при складанні звітності до Держфінпослуг, однією із розповсюджених помилок є те, що досить часто розмір річної процентної ставки ломбарду, зазначеної у звітності не відповідає її реальному розміру.

Найбільш простий розрахунок середньозваженої річної  процентної ставки здійснюється за формулою: денні ставки, які ломбард використовує в роботі  0,3%; 0,4%; 0,5%, 0,6% складуємо  та ділимо на їх кількість, після чого помножуємо на 365 днів:

0,3 + 0,4 + 0,5 + 0,6

———————–      = (0,45) х 365 дней = 165% середня річна відсоткова ставка.

4

 

У випадку допущення помилок та самостійного їх виявлення у поданій звітності, – ломбард має право подати не пізніше останнього терміну подання наступної звітності уточнені форми попередньої звітності.

Звертаємо Вашу увагу на те, що у разі ненадання, несвоєчасного надання інформації, надання не в повному обсязі встановленої Положенням звітності або надання недостовірної інформації Держфінпослуг застосовує заходи впливу, передбачені чинним законодавством.

У випадку виникнення додаткових питань – звертайтеся до виконавчого апарату Асоціації.