Набрали чинності зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами

           23 січня 2010 року набрали чинності зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами (Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 жовтня 2005 року N 4802 із змінами і доповненнями, внесеними Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 жовтня 2009 року N 790).

Вказані зміни стосуються:

  • вимог до власного капіталу фінансової установи – заявника, зокрема встановлено, що власний капітал заявника повинен бути у розмірі, не меншому, ніж необхідний на момент подання заяви про внесення інформації про заявника до  Державного реєстру фінансових установ – тобто для ломбардів – бути не менше ніж 200 000,00 грн.
  • переліку документів, які надаються з метою отримання ліцензії на право провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів,
  • порядку засвідчення копій ліцензії у випадку наявності у фінансової установи – заявника відокремлених підрозділів.

Текст нормативного документа:

 

 

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами

 

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

від 29 жовтня 2009 року N 790

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

12 січня 2010 р. за N 8/17303

 

Відповідно до статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та підпунктів 2 та 10 пункту 6 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, з метою удосконалення державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг фінансовими установами Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

 

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 18.10.2005 N 4802, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.12.2005 за N 1459/11739, що додаються.

 

2. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами та управлінню правового забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

 

3. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційному сайті Держфінпослуг в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов’язків.

 

5. Розпорядження набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.

 

Голова Комісії                                                                                   В. Суслов 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник

Голови Антимонопольного

комітету України                                                                         Ю. Кравченко 

 

Протокол засідання Комісії

від 29 жовтня 2009 р. N 520 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Державної комісії

з регулювання ринків фінансових послуг України

від 29 жовтня 2009 р. N 790

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

12 січня 2010 р. за N 8/17303 

 

 

Зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами

 

1. У главі 2:

 

1.1. Підпункт 4 пункту 2.1 викласти в такій редакції:

 

"4) фінансова звітність, складена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690, за попередній календарний рік, достовірність та повнота якої підтверджена аудитором, унесеним до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (крім новостворених заявників та фінансових установ – юридичних осіб публічного права), звітні дані в паперовій та електронній формах, складені відповідно до Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2007 N 6832, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2007 за N 234/13501, за станом на останній день місяця, що передує даті подання заяви для отримання ліцензії, а також засвідчена в установленому порядку довідка, що підтверджує наявність власного капіталу заявника у розмірі, не меншому, ніж необхідний на момент подання заяви про внесення інформації про заявника до Реєстру;".

 

1.2. Пункт 2.18 викласти в такій редакції:

 

"2.18. У разі наявності у ліцензіата відокремлених підрозділів ліцензіат повинен мати копії ліцензії, засвідчені в установленому законодавством порядку, із зазначенням на копії ліцензії назви відокремленого підрозділу, для якого вона видана.".

 

2. У главі 4:

 

Підпункт 4 пункту 4.1 глави 4 викласти в такій редакції:

 

"4) наявності копії ліцензії, завіреної підписом керівника та печаткою ліцензіата, із зазначенням на копії ліцензії назви відокремленого підрозділу, для якого вона видана.".

 

В. о. члена Комісії – директора

департаменту стандартів

регулювання та нагляду

за фінансовими установами                                                 Г. М. Третьякова