Зміна терміну дії ліцензії Міністерства фінансів України на право провадження діяльності з торгівлі прийнятими під заставу виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

                 30 грудня 2009 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні" (далі – Закон).  

Означеним Законом вносяться зміни до Закону Україну "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" в частині положень щодо встановлення строків дії ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності, а саме:

"Ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності видається на необмежений строк. Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може обмежити строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, але цей строк не може бути меншим, ніж п’ять років".

                  У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" (в редакції від 13.01.2010 року)  – далі – Постанова,  встановлено наступне:

 термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності є необмеженим (окрім встановлених означеною Посановою виключень).

Діяльність з  торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння в коло виключень, передбачених Постановою не входить. 

Отже, з 13 січня 2009 року термін дії ліцензії на провадження господарської діяльності з  торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (у тому числі торгівлі прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння)  є необмеженим .

   
Текст нормативного документа:

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 січня 2010 р. N 21

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. N 1755

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. N 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 48, ст. 2093; 2001 р., N 21, ст. 952; 2002 р., N 34, ст. 1581; 2004 р., N 42, ст. 2760; 2009 р., N 39, ст. 1299) зміни, що додаються.

 

Прем’єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 


Інд. 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 січня 2010 р. N 21 


ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. N 1755

1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Установити, що термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності є необмеженим, крім видів господарської діяльності, зазначених в абзаці другому пункту 11 та пунктах 3 і 4 цієї постанови.".

2. Доповнити постанову пунктом 11 такого змісту:

"11. Установити, що:

термін дії ліцензії на провадження видів господарської діяльності, визначених пунктами 3 – 5, 15, 17 – 20 і 39 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", становить п’ять років;

плата за отримання ліцензії на провадження видів господарської діяльності становить одну мінімальну заробітну плату (крім пункту 4 цієї постанови) виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, крім плати, розмір якої встановлений законами.".

3. У пункті 4 цифру і слово "3 роки" замінити словами "п’ять років".

4. Пункт 51 виключити.

____________