Лист до учасників ринку фінансових послуг – ломбардів…

На офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  було опубліковано лист наступного змісту:

 "Щодо зберігання речей у ломбарді

 

До Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) надходять звернення від ломбардів щодо надання  роз’яснень стосовно можливості здійснення ломбардами діяльності із зберігання речей у ломбарді як окремої оплатної послуги. З цього приводу повідомляємо наступне.

Відповідно до законодавства про фінансові послуги ломбард може надавати фінансові кредити фізичним особам під заставу майна. У разі передачі заставленого рухомого майна, що складає предмет застави, у володіння ломбарду, останній, відповідно до статті 45 Закону України „Про заставу», зобов’язаний вживати заходів, необхідних для збереження предмета закладу. Відповідно до законодавства про заставу, якщо предмет застави не підлягає обов’язковому страхуванню, він може бути застрахований за згодою сторін на погоджену суму, але не більшу за його ринкову вартість. Ломбард набуває права звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов’язання за договором фінансового кредиту, забезпеченого заставою, це зобов’язання не буде виконане (якщо інше не передбачено договором).

Статтею 967 Цивільного кодексу України передбачений спеціальний вид зберігання – зберігання речі у ломбарді. Таке зберігання речі, прийнятої від фізичної особи, здійснюється ломбардом на підставі договору зберігання, оформленого видачею іменної квитанції. Ломбард зобов’язаний страхувати на користь поклажодавця за свій рахунок речі, прийняті на зберігання, виходячи з повної суми їх оцінки. Відповідно до статті 946 Цивільного кодексу України, плата за зберігання та строки її внесення встановлюються договором зберігання. Відповідно до статті 968 Цивільного кодексу України річ, яку поклажодавець не забрав із ломбарду після спливу трьох місяців від дня закінчення строку договору зберігання, може бути продана ломбардом у порядку, встановленому законом.

Враховуючи викладене, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України вважає, що ломбардами може провадитися діяльність зі зберігання речей фізичних осіб, яка не пов’язана з видачею фінансових кредитів, відповідно до положень глави 66 Цивільного кодексу України.

 

Голова                                                                                                         В. Суслов"