Щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку…

Шановні учасники асоціації, у відповідь на Ваші звернення щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку, повідомляємо:

10 січня 2009 року Верховна Рада України постановила внести зміни до законодавчих актів України:

  • Цивільний кодекс України доповнено ст. 1058-1, у відповідності до якої  

"1. Розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

2. Встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку.

3. Умова договору щодо права банку змінювати розмір процентів в односторонньому порядку є нікчемною. "

  • Статтю 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність" доповнено положеннями наступного змісту:

"Банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, збільшувати розмір процентної ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмір за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, встановлених законом".