Про порядок звільнення, структуру заробітної плати та надання допомоги по вагітності та пологах…

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЮРИДИЧНЕ УПРАВЛІННЯ 

ЛИСТ

від 20.03.2008 р. N 81/06/186-08

Центру підтримки реформ
61052, м. Харків,
вул. Полтавський шлях, 52, офіс 47


На ваш лист від 13.02.2008 N 02-23 Юридичне управління Мінпраці повідомляє.

1. У день закінчення строку попередження працівником роботодавця про звільнення роботодавець зобов’язаний звільнити працівника, якщо він до цього не скасував своєї заяви. Ніяка заборгованість перед підприємством, установою, організацією не може бути підставою для затримки розрахунку з працівником. Незаконною є і вимога щодо пошуку собі заміни. Зазначене стосується і матеріально відповідальних працівників. Протягом строку попередження про звільнення роботодавець зобов’язаний забезпечити передачу матеріальних (грошових) цінностей звільнюваним працівником іншій особі або спеціально створеній комісії.

2. Відповідно до статті 1 Закону України "Про оплату праці" заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

У статті 2 цього Закону наведена структура заробітної плати: основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати включають виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Зазначене викладене і у Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держстандарту України від 13.01.2004 N 5, зареєстрованої у Мін’юсті України 27.01.2004 за N 114/8713, у пункті 2.3 якої одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці, віднесені до заохочувальних та компенсаційних виплат.

3. Відповідно до частини 1 статті 38 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Виходячи з викладеного, у зазначеному Вами випадку допомога по вагітності та пологах має надаватися за той період, коли працівниця фактично знаходилась у відпустці по вагітності та пологах і не отримувала заробітної плати.

4. У разі відмови працівника при звільненні отримати розрахунок та трудову книжку роботодавець має вчинити дії, що у подальшому мають стати доказом відсутності його вини. Тому повністю підтримується точка зору, викладена у Вашому зверненні.

 

Начальник Юридичного управління

І. О. Тубелець