Найбільш поширені питання суб’єктів господарювання щодо заповнення Звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2008 №894 (далі – Наказ) і відповіді на них….

 

Найбільш поширені питання

суб’єктів господарювання щодо заповнення Звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2008 №894 (далі – Наказ) і відповіді на них

 

 1. Які суб’єкти господарювання повинні подавати Звіт за формою, затвердженою наказом МФУ від 07.07.2008 №894?

 

Відповідно до пункту 2 Наказу Звіт заповнюється суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на:

– виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

– виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,  дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;торгівлю виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння,

– збирання, первинну обробку відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення,напівдорогоцінного каміння.

 

 

2. Які розділи Звіту необхідно заповнювати суб’єктам господарювання?

 

Відповідно до пункту 1 розділу 2 Порядку складання Звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням (далі – Порядок):

Суб’єкти господарювання, що здійснюють:

виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів (дріт, пластини, фільєри тощо), збирання, первинну обробку відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння заповнюють розділи I-VII Звіту;

оптову, роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю, торгівлю скупленими в населення та прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, заповнюють розділи III, V-VII Звіту;

оптову, роздрібну торгівлю обробленим та необробленим дорогоцінним камінням, заповнюють розділи IV,V Звіту.

Разом з тим, зауважуємо, що суб’єкти підприємницької діяльності (далі – СПД), які мають ліцензію МФУ на різні види торгівлі виробами із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, але при цьому купують дорогоцінні метали у сировині та розміщують їх у виготовлювачів вказаних виробів, мають заповнювати розділ І Звіту для відображення обігу дорогоцінних металів у сировині.

Розділ VII Звіту заповнюють лише ті СПД, які здійснюють виготовлення виробів із дорогоцінних металів, що надійшли на давальницьких умовах, та які заповнили розділ ІІ Звіту.

Графи, що стосуються обігу виробів з дорогоцінних металів, що надійшли на умовах договорів комісії розділу ІІІ заповнюють суб’єкти, що здійснюють комісійну торгівлю вказаними виробами, а не ті, що надали іншим СПД власні вироби для їх продажу на умовах договорів комісії.

Розділ V Звіту заповнюють усі СПД, у яких  в звітному періоді відбувалось надходження дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння у сировині або у вигляді виробів, та які заповнили графи 2 розділу І, 3 розділу ІІІ та 3 розділу IV. При цьому, в розділ  V Звіту заносять надходження як закуплених виробів з дорогоцінних металів так  і тих, що надійшли з власного виробництва, або таких, що не викуплені з-під застави.

Усі СПД, що здійснили реалізацію у звітному періоді дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виробів з них та які заповнили графи 8 розділу І, 7 розділу ІІІ та 10 розділу  IV мають заповнити розділ VI. Якщо реалізація вказаних цінностей відбувалася тільки кінцевому споживачу це повинно бути відображено в графі 9 розділу ІІІ та занесено у відповідні графи розділу VI. 

 

3. За який період необхідно подавати Звіт?

 

Відповідно до пункту 2 Наказу Звіт щоквартально подається до Міністерства фінансів України, починаючи з даних за ІІІ квартал                    2008 року.

 

4. Які строки подачі заповненого Звіту?

 

Відповідно до пункту 4 розділу 1 Порядку Звіт подається протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду.

 

5. В графі 1 розділів V-VII Звіту зазначено вид продукції (відповідно до коду 01-16 рядка розділу) або усього за кодом. Звідки брати ці коди?

 

Відповідні коди зазначені у графі Б (код рядка) розділів І-IV Звіту, золото у сировині – код 01, вироби із золота – код 09, срібло у сировині – код 02, вироби із срібла – код 10, платина в сировині – код 03, вироби із платини – код 11, алмази оброблені – код 15 і т.д.

«Усього за кодом» – є арифметичною сумою значень відповідних рядків розділу за одним кодом. 

 

6. Як відображати ювелірні та побутові вироби із срібла, що надійшли від виробника без зазначення маси виробу?

 

Маса дорогоцінних металів та виробів з них в усіх розділах Звіту заповнюється в перерахунку на масу чистого металу.

Відповідно до Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 6 квітня 1998 року № 84, облік дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і виробів з них ведеться по кожній номенклатурно-обліковій позиції з відображенням необхідних реквізитів, серед яких  для дорогоцінних металів, виробів з ними або з них – маса в лігатурі, маса в чистоті (тобто маса дорогоцінних металів без домішок); для дорогоцінного каміння і виробів з ними або з них – маса в каратах, маса в грамах, кількість в штуках, якість, характеристика каміння і т.п.

 

7. Як у розділах V, VI показати суму закупівлі та реалізації виробів з дорогоцінних металів із вставками з діамантів?

 

У розділах V, VI у графі А вказується найменування постачальника/покупця.

Графи Б і В заповнюються відповідно до Порядку.

У графі 1 зазначається вид продукції за кодом, а саме код виробу з відповідного дорогоцінного металу. Окремим рядком записується код алмазів оброблених – 15, зазначається їх маса (графа 3) та кількість (графа 4).

У графі 2 по коду виробу зазначається сума закупівлі/реалізації виробів із вставками, по рядку з кодом алмазів зазначена  графа прокреслюється.

У графі 3 зазначених розділів Звіту проставляється маса дорогоцінного металу в грамах у виробах та маса алмазів оброблених в каратах відповідно за кодами, в 4 графі зазначається кількість виробів та алмазів(діамантів) в штуках окремо за кодами.

 

8. Як у розділах Звіту показати надходження/закупівлю та реалізацію ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів із вставками з діамантів?

 

Дорогоцінний метал у виробах із вставками з діамантів відображають в розділі ІІІ Звіту в перерахунку на чисту масу дорогоцінного металу.

Щоб відобразити інформацію по діамантах, закріплених в ювелірних виробах, слід додати в розділ ІІІ додатковий рядок за кодом 15 «Алмази оброблені», вказаний рядок заповнюється даними за звітний період щодо залишків, надходження та реалізації алмазів оброблених у закріплених вставках в ювелірних виробах.

Сума реалізації ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів із вставками з діамантів зазначається у графі 8 (12 – для комісії) розділу ІІІ Звіту за кодом відповідного дорогоцінного металу. Сума реалізації вставок з діамантів  за кодом 15 в розділі ІІІ прокреслюється.

 

9. Як відображати в Звіті дорогоцінні метали, що надходять від суб’єкта господарювання, який переробляв їх у складі давальницької сировини?

 

У разі коли дорогоцінні метали надійшли у вигляді готової продукції, вони відображаються за кодами в розділі ІІІ Звіту, якщо ж дорогоцінні метали надійшли у зливках, пастах, порошках тощо – вони відображаються за відповідними кодами в розділі І.

 

10. Яку суму реалізації дорогоцінних металів, виробів з них, алмазів показувати у розділах ІІІ-VI?

 

У зазначених розділах Звіту показується загальна сума реалізації за відрахуванням суми ПДВ та 5 % збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння.

 

11. Як показати у розділах Звіту повернення виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння комітенту?

 

Повернення комітенту виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння показується в розділі ІІІ Звіту в графах 11, 12 «Реалізовано на умовах договорів комісії» із зазначенням маси повернутих виробів та  нульової суми в гривнях.

 

12. Як показати у розділах Звіту скупку виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння?

 

Скупку готових виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння показують в розділі ІІІ у графі 3 «Надійшло з початку періоду, власність суб’єкта господарювання», скупку виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння у вигляді брухту показують в розділі І у графі 2 «Надійшло з початку періоду, всього».

 

13. В якому розділі Звіту показувати надходження та реалізацію промислових виробів з дорогоцінних металів?

 

Обіг промислових виробів з дорогоцінних металів відображається в розділі ІІІ Звіту.

При цьому, слід зазначити, що промислові вироби, які надійшли на підприємство для забезпечення виробничих потреб, тобто не з метою подальшої реалізації, відображаються у розділі І Звіту.

 

14. В якому розділі Звіту відображати обіг дорогоцінних металів у порошках, гранулах, відходах та брухті?

 

Рух дорогоцінних металів у зливках, порошках, гранулах, відходах і брухті показуються в розділі І Звіту.

Суб’єкти господарювання, що здійснюють виготовлення промислових, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, напівфабрикатів та елементів при ремонті ювелірних виробів, витрачання дорогоцінних металів у сировині показують у графах 5, 6, 7 розділу І; виготовлені вироби відображаються в графі 3 розділу ІІІ «Надійшло з початку періоду», реалізація вказаних виробів зазначається в графах 7-10  розділу ІІІ «Реалізовано».

 

15. Чи в усіх розділах Звіту необхідно показувати масу дорогоцінних металів в  чистоті?

Так, в усіх розділах Звіту маса дорогоцінних металів зазначається в чистоті, тобто в пробі  999,9.

 

16.  Як визначити у виробі масу дорогоцінного металу в чистоті?

 

Від загальної маси виробу необхідно відняти масу вставки. Отриману масу дорогоцінного металу в лігатурі (в пробі) необхідно помножити на пробу, а потім розділити на 999,9. Таким чином, отримаємо масу дорогоцінного металу в чистоті.

Щоб відняти від маси виробу вагу вставки, зазначену в каратах, необхідно вагу в каратах перевести у грами, 1 карат = 0,2 г.

 

17. Які основні вимоги щодо заповнення Звіту 1-ДМ-ДК?

 

Звіт має бути заповнений державною мовою із чітким зазначенням коду ЄДРПОУ, найменування СПД, його повної юридичної адреси, прізвищ та імен по-батькові керівника та головного бухгалтера, а також ПІБ та телефон (із кодом) особи, що заносила дані у Звіт.

Звіт обов’язково має бути підписаний керівником та головним бухгалтером підприємства або СПД – фізичною особою та скріплений (у разі наявності ) печаткою.

Звіт надсилається у повному обсязі (7 розділів). Якщо СПД не здійснював певні види робіт, відповідні графи або розділи прокреслюються.