Лист звернення представників професійних та громадських о’бєднань учасників ринків небанківських фінансових послуг до державних органів…