Мінфін вніс зміни до Інструкції про порядок реєстрації в Державній пробірній службі відбитків, якими змінив систему позначень та форму іменників – спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів…

 

Про внесення змін до додатків 1, 3 до Інструкції про порядок реєстрації

в Державній пробірній службі відбитків іменників – спеціальних знаків,

що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з

дорогоцінних металів

Наказ Міністерства фінансів України
від 10 вересня 2008 року N 1136

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2008 р. за N 899/15590

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" та Положення про Державну пробірну службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 року N 732, НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до додатків 1, 3 до Інструкції про порядок реєстрації в Державній пробірній службі відбитків іменників – спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16 жовтня 2001 року N 466, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2001 року за N 935/6126 (із змінами), виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Державній пробірній службі (Назимок М. М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набуває чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д. О.

 

Міністр                                                                 В. М. Пинзеник 

ПОГОДЖЕНО:                                                     

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва                            
 
К. Ващенко 

 

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок реєстрації в Державній пробірній службі відбитків іменників – спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів
(в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 10 вересня 2008 р. N 1136) 

 

Система позначень та форма іменників – спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів в Україні

2000 рік 0ХХХ      2010 рік ХХХ0     2020 рік ХХХ0:

2001 рік 1ХХХ      2011 рік ХХХ1     2021 рік ХХХ1:

2002 рік 2ХХХ      2012 рік ХХХ2     2022 рік ХХХ2:

2003 рік 3ХХХ      2013 рік ХХХ3     2023 рік ХХХ3:

2004 рік 4ХХХ      2014 рік ХХХ4     2024 рік ХХХ4:

2005 рік 5ХХХ      2015 рік ХХХ5     2025 рік ХХХ5:

2006 рік 6ХХХ      2016 рік ХХХ6     2026 рік ХХХ6:

2007 рік 7ХХХ      2017 рік ХХХ7     2027 рік ХХХ7:

2008 рік 8ХХХ      2018 рік ХХХ8     2028 рік ХХХ8:

2009 рік 9ХХХ      2019 рік ХХХ9     2029 рік ХХХ9:

 

Умовні позначення:

0 – 9 – умовні позначення року в десятиріччі;

0: – 9: – умовні позначення року в десятиріччі з 2020 до 2029 року.

ХХХ – індивідуальні знаки (шифр) виготовлювача; першим знаком є шифр області України (Автономної республіки Крим), в якій зареєстровано виготовлювача:

А     – Автономна республіка Крим;       М      – Миколаївська область;  

Б      – Волинська область;                        О       – Одеська область;  

В      – Вінницька область;                        П       – Полтавська область;  

Г      – Донецька область;                          Р       – Рівненська область;  

Д      – Дніпропетровська область;           С       – Сумська область;  

Ж     – Житомирська область;                   Т       – Тернопільська область;  

З      – Запорізька область;                        Х       – Харківська область;  

У      – Закарпатська область;                    Ш      – Херсонська область;  

І       – Івано-Франківська область;          Є       – Хмельницька область;  

К      – Київська область;                           Ч       – Черкаська область;  

Е      – Кіровоградська область;                Я       – Чернівецька область;  

Л      – Львівська область;                          И       – Чернігівська область.  

Н     – Луганська область;                                     

 

Форма іменника – прямокутник із загостренням з правого боку (у вигляді стрілки), або прямокутник (без загострення)

Примітка. У разі зміни області (Автономної республіки Крим), в якій зареєстровано виготовлювача, за ним можуть зберігатися надані раніше індивідуальні знаки (шифр).

Приклад позначень іменника виготовлювача:

   5КЮ  – іменник ВАТ "Київський ювелірний завод", м. Київ, призначений для використання в 2005 році. 

   КЮ5 – іменник ВАТ "Київський ювелірний завод", м. Київ, призначений для використання в 2015 році. 

 

 Додаток 3
до Інструкції про порядок реєстрації в Державній пробірній службі відбитків іменників – спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів
(в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 10 вересня 2008 р. N 1136) 

 

 

Вимоги до оформлення реєстраційних карток виготовлювача ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів

Оформлення реєстраційних карток здійснюється виготовлювачем на твердому білому картоні за нижченаведеним зразком:

відбитки іменника (іменників) проставляються на латунній чи мідній пластині, що закріплюється на лицьовому боці реєстраційної картки закріплювальними нитками, які повинні бути заклеєні папером білого кольору на зворотному боці;

при нанесенні відбитків іменника на латунних чи мідних пластинах реєстраційних карток кількома інструментами, кожен з них обов’язково ідентифікується позначкою (арабськими цифрами), кількість відбитків іменників повинна дорівнювати кількості інструментів. Тобто, якщо інструмент один, то і відбиток іменника на пластині реєстраційної картки один;

рекомендовані розміри реєстраційної картки – прямокутник із сторонами 100 та 150 мм.

Лицьовий бік
(заповнюється виготовлювачем)   

Зворотний бік
(заповнюється в Державній пробірній службі) 

 

Реєстраційна картка N _________

1. _______________________________________
      (назва виготовлювача, організаційно-правова форма)
_________________________________________

2. _______________________________________
                              (місцезнаходження, телефон)
._________________________________________

3. Ідентифікаційний код (номер): _____________

4. Ліцензія N _________     від _______________

                                             дійсна до __________

5. Відбитки іменника _______________________
                                                                           (шифр)
——————————————————-

°
° 

Латунна пластина
з відбитками іменника 

°
° 

 

——————————————————

Керівник   ____________     _________________
                                (підпис)                   (ініціали, прізвище)

        М. П.
     (за наявності) 

Зареєстровано до використання

     на _______ рік іменник __________________
                                                                             (шифр)

"___" ___________ 20__ р. N ________

 
Голова Державної пробірної служби

       __________                     _______________
              (підпис)                                   (ініціали, прізвище)

 
       М. П.
 
 

——————————

°
° 

Закріплювальна нитка

°
° 

 

—————————-

Головний експерт        ______________________
                                                                              (підпис)

Експерт                         ______________________
                                                                                (підпис) 

 

 ____________