Держфінмоніторинг затвердив нові методичні рекомендації щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу (форми 1-ФМ, 2-ФМ, 4-ФМ, тощо) – Наказ Держфінмоніторингу N 145 від 26 червня 2008 р. ….

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держфінмоніторингу України
від
26 червня 2008 р. N 145 

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
суб’єктам первинного фінансового моніторингу – небанківським установам щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

 

Головною метою зазначених Методичних рекомендацій є надання суб’єктам первинного фінансового моніторингу практичної допомоги у поданні належним чином оформленої інформації з питань фінансового моніторингу.

Держфінмоніторингом України здійснено аналіз помилок, що були допущені суб’єктами первинного фінансового моніторингу – небанківськими установами при поданні інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, за перший квартал 2008 року.

За результатами вказаного вище аналізу слід зазначити наступне.

В першому кварталі 2008 року процент помилкових повідомлень про фінансові операції від загальної кількості наданих до Держфінмоніторингу України повідомлень про фінансові операції в електронному вигляді склав – 1,6 %; та відповідно від загальної кількості в паперовому вигляді – 28,6 %.

У повідомленнях, надісланих в електронному вигляді найчастіше зустрічаються помилки пов’язані з дублюванням назви файлу, тобто суб’єкт, не дочекавшись файлу квитанції про отримання взяття або не взяття даного повідомлення на облік, надсилає повторно декілька разів один і той же файл повідомлення. Це призводить до дублювання назви файлу.

Крім цього, зустрічаються помилки, пов’язані з відсутністю обов’язкових реквізитів або неправильним їх заповненням в повідомленнях про фінансові операції, та неправильно визначені учасники операції, в якій повинні бути хоча б один "клієнт" та хоча б один "контрагент".

Значна кількість помилок допускається суб’єктами первинного фінансового моніторингу при поданні до Держфінмоніторингу України інформації на паперових носіях.

Виявлені типові помилки, пов’язані з:

– невірним заповненням полів форми 1-ФМ "Картки реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб";

– незаповненням обов’язкових полів у формах 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" і 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу";

– заповненням полів у формі 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу", які не завжди потребують заповнення;

– неспівпадінням інформації у відповідних полях форм 1-ФМ "Картки реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб", 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" і 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу";

– невірною нумерацією запису в реєстрі фінансових операцій;

– невірним визначенням відношення особи до операції.

Помилок, пов’язаних з порушенням правил заповнення полів – збільшенням або зменшенням встановленого формату та довжини полів у формах 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" і 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу", було виявлено незначну кількість.

Суб’єкти, регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінпослуг надали 31,4 % повідомлень у паперовому вигляді з помилками від загальної кількості помилок, відповідно суб’єкти регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 68, 6 %.

1. Рекомендації щодо заповнення форми 1-ФМ "Картка реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб"

Форми обліку і подання інформації заповнюються шляхом внесення відомостей за допомогою кодів, які містяться в довідниках, що затверджені наказом Держфінмоніторингу України від 13 травня 2003 року N 48 "Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення" (далі – Наказ).

При поданні Форми 1-ФМ вперше у полі 040 слід проставляти код "1" – первинне (додати повідомлення до бази даних) згідно додатка 6 "Довідник кодів видів повідомлень", затвердженого Наказом.

Код "2" – "додаткове (модифікувати реквізити повідомлення, що було раніше внесено до бази даних та взяте на облік)" у полі 040 вказується тільки після того, як форма 1-ФМ для даного суб’єкта чи відокремленого підрозділу взята на облік Держфінмоніторингом з кодом "1" – первинне (додати повідомлення до бази даних), після 01.09.2006 р. в зв’язку з набранням чинності наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 5 травня 2006 року N 87 "Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу".

Якщо при першому поданні Форми 1-ФМ допущена помилка і Форма 1-ФМ не взята на облік, тоді у полі 040 "Вид повідомлення (код) слід проставляти "3" – первинне (додати повідомлення до бази даних після виправлення даних у повідомленні, не взятому на облік).

При поданні Форми 1-ФМ додатково (наприклад, у разі зміни відповідального працівника) після того як форма 1-ФМ для даного суб’єкта чи відокремленого підрозділу взята на облік Держфінмоніторингом України у полі 040 "Вид повідомлення (код) слід проставляти код "2" – "додаткове (модифікувати реквізити повідомлення, що було раніше внесено до бази даних та взяте на облік)", при цьому повинно бути задано поле 050 "Ідентифікатор суб’єкта в ІАС ДКФМУ"- для СПФМ юридичної особи, та відповідно 051 "Ідентифікатор відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ" – для відокремленого підрозділу СПФМ, відомості про який модифікуються.

Звертаємо увагу, що тільки суб’єкт первинного фінансового моніторингу – юридична особа може подавати форму 1-ФМ до Держфінмоніторингу України.

При наданні до Держфінмоніторингу України форми 1-ФМ з кодом виду повідомлення "первинне" для суб’єкта первинного фінансового моніторингу – юридичної особи заповнюються розділи: I "Ідентифікація суб’єкта первинного фінансового моніторингу", II "Загальні відомості про суб’єкта первинного фінансового моніторингу", III "Додаткові відомості про суб’єкта первинного фінансового моніторингу", V "Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників)"; не заповнюється розділ IV "Відомості про відокремлений підрозділ" (у полях у кожній клітині ставиться символ "-" (прочерк).

При наданні суб’єктом первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу України форми 1-ФМ з кодом виду повідомлення "первинне" про відокремлений підрозділ – заповнюються розділи: I "Ідентифікація суб’єкта первинного фінансового моніторингу", IV "Відомості про відокремлений підрозділ", V "Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників)"; не заповнюються розділи II "Загальні відомості про суб’єкта первинного фінансового моніторингу" та III "Додаткові відомості про суб’єкта первинного фінансового моніторингу" (у полях у кожній клітині ставиться символ "-" (прочерк). У цьому випадку у полі 060 "Тип суб’єкта (код), відомості про який подаються" для філії (структурного підрозділу) вказується "4".

Найбільш типові помилки, пов’язані із заповненням полів, що наведені нижче. У зв’язку з цим, надаємо наступні рекомендації щодо їх заповнення:

– поле 060 "Тип суб’єкта (код) відомості про який подаються" заповнюється відповідно до довідника кодів типів суб’єктів первинного фінансового моніторингу, наведеного у додатку 7 затвердженого Наказом. Так, наприклад, поле 060 матиме вигляд для юридичної особи – "1", для філії (структурного підрозділу) – "4";

– поле 100 "Вид суб’єкта (код)". У полях 101 – 103 указується код (коди) виду суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до основного виду діяльності згідно з довідником кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу, наведеного у додатку 5 затвердженого Наказом. Так, наприклад, поле 101 матиме вигляд для страхової установи – "3110", для страхового брокера – "3120", для ломбарду – "3310", для кредитної спілки – "3410", для адміністратора недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів) – "3710".

У разі, якщо суб’єкт припиняє свою діяльність, то в полі 101 проставляються чотири нулі, а в полі 109 "Коментар до виду суб’єкта" вказуються підстави припинення діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, назва органу (установи), що їх видав, тощо);

– поле 360 "Вид суб’єкта (код)". У полях 361- 363 указуються код (коди) виду відокремленого підрозділу відповідно до основного виду діяльності згідно з довідником кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу, наведеного у додатку 5, затвердженого Наказом. У разі, якщо відокремлений підрозділ припиняє свою діяльність, то в полі 361 проставляються чотири нулі, а в полі 369 "Коментар до виду суб’єкта" указуються підстави припинення діяльності відокремленого підрозділу суб’єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, назва органу (установи), що їх видав, тощо);

– поле 050 "Ідентифікатор суб’єкта в ІАС ДКФМУ". При поданні до Держфінмоніторингу України форми 1-ФМ суб’єктом первинного фінансового моніторингу, у тому числі про відокремлений підрозділ, поле 050 заповнюється обов’язково, за винятком першого подання форми 1-ФМ про суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

– поле 051 "Ідентифікатор відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ". При поданні до Держфінмоніторингу України форми 1-ФМ суб’єктом первинного фінансового моніторингу, про відокремлений підрозділ, поле 051 заповнюється обов’язково, за винятком першого подання форми 1-ФМ про відокремлений підрозділ суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

– поле 031 "Номер вихідної реєстрації форми 1-ФМ". У цьому полі обов’язково вказується вихідний кореспондентський номер форми 1-ФМ у суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

При заповненні розділів II та III слід враховувати, що інформація у підрозділі "Місцезнаходження" (юридична адреса суб’єкта первинного фінансового моніторингу) розділу II та у розділі III "Місцезнаходження (адреса перебування)" (фактична адреса суб’єкта первинного фінансового моніторингу) може співпадати. Навіть у разі, якщо зазначена інформація співпадає, при поданні до Держфінмоніторингу України форми 1-ФМ з кодом виду повідомлення "первинне", необхідно вказати інформацію в підрозділі "Місцезнаходження" розділу II та в розділі III "Місцезнаходження (адреса перебування)" у полях обов’язкових для заповнення.

У колі в правому нижньому куті форми 1-ФМ проставляється зразок печатки суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу (лише у разі надання права відокремленому підрозділу самостійного подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, до Держфінмоніторингу України).

Картка підписується керівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу із зазначенням таких відомостей:

– повне найменування посади;

– прізвище, ім’я та по батькові керівника, а також його особистий підпис.

Підпис засвідчується відбитком печатки суб’єкта первинного фінансового моніторингу з одночасним проставлянням у колі в правому нижньому куті форми 1-ФМ зразка відбитка печатки суб’єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, відомості про які містить форма 1-ФМ.

Отже, на Картці має бути два відбитка печатки.

Форма 1-ФМ та інші форми, передбачені наказом Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48, знаходяться у форматі Excel на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу України – www.sdfm.gov.ua в розділі: Технології інформаційної взаємодії  ® Форми обліку та подання інформації.

2. Рекомендації, що стосуються заповнення обов’язкових полів у формах 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" та 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу"

Найбільше помилок, які допущені небанківськими фінансовими установами при поданні інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, пов’язані з незаповненням обов’язкових полів у формах 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" і 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу".

Суб’єкти, які відносяться до сфери регулювання та нагляду Держфінпослуг, здійснили 16 % зазначеного виду помилок від загальної їх кількості, відповідно суб’єкти, які відносяться до сфери регулювання та нагляду Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – 84 %.

Роз’яснення щодо заповнення форм містяться в Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, яка затверджена наказом Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48.

При заповненні форми 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" необхідно враховувати, що реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (далі – Реєстр), формується із послідовних записів про фінансову операцію, при цьому кожен запис складається із заповнених бланків форми за відповідними розділами. Усі записи в Реєстрі нумеруються послідовно та мають наскрізну нумерацію.

Виправлення даних, внесених до Реєстру не допускається. У разі допущення у Реєстрі помилки (помилок), у Реєстрі необхідно анулювати помилковий запис щодо відповідної фінансової операції, а виправлений запис про фінансову операцію внести під новим номером. Анулювання запису здійснюється шляхом внесення тексту "АНУЛЬОВАНО" у поле "Додаткова інформація" розділу IV Реєстру. У цьому полі зазначаються номер та дата нового запису про цю фінансову операцію. У новому записі в Реєстрі поле 470 "Порядковий номер реєстрації фінансової операції у реєстрі" повинно містити порядковий номер за загальною наскрізною нумерацією записів у Реєстрі.

При заповненні форми 2-ФМ необхідно враховувати, що бланки форм, передбачені розділом III "Відомості про учасника фінансової операції" Реєстру, заповнюються для кожного учасника фінансової операції окремо. Кількість наданих відомостей про учасників фінансової операції повинна співпадати з кількістю зазначених учасників фінансової операції у полі 500.

Розділ IV "Додаткова інформація" заповнюється у разі необхідності надання суб’єктом первинного фінансового моніторингу (відокремленим підрозділом) до Держфінмоніторингу України додаткової інформації, яка стосується фінансової операції, та/або про мотивовану підозру стосовно того, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму і не знайшла свого відображення у попередніх розділах.

За результатами аналізу слід зазначити, що суб’єктами первинного фінансового моніторингу найбільше помилок допускається при заповненні полів форми 2-ФМ, які наведені нижче та є обов’язковими для заповнення:

– поле 220 "Тип суб’єкта (код)", поле 240 "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи – ідентифікаційний номер за ДРФО)", поле 250 "Скорочена назва суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу", поле 260 "Ідентифікатор суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ", поле 290 "Поштовий індекс", поле 300 "Населений пункт", поле 350 "Номер телефону (з кодом населеного пункту)".

– поле 270 "Країна (код та назва)" вказуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб’єкт первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ, в якому було зареєстровано фінансову операцію, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 (Україна кодується: 804 Україна)

Наприклад, держава Україна у полі 270 "Країна (код та назва)" матиме вигляд:

   

Україна 


поле 280 "Область (код та назва)" обов’язково заповнюється, якщо заповнено поле 270 "Країна (код та назва) "Україна" указуються згідно з довідником кодів областей України додаток 11, затверджений Наказом.

Для Хмельницької області поле матиме вигляд:

  

Хмельницька 


– поле 370 "Посада відповідального працівника" та поля 380 "Прізвище", 390 "Ім’я", 400 "По батькові", 410 "Номер телефону (з кодом населеного пункту)" в підрозділі "Відомості про відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" розділу I повинні бути задані.

Телефон у Львові 862334 у полі 410 матиме вигляд:

   


– поля 611 – 614 повинні бути задані обов’язково у разі, якщо фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, необхідно вказати одну або декілька ознак фінансової операції, що підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу згідно додатка 2, затвердженого Наказом;

– поля 631 – 634 повинні бути задані обов’язково у разі, якщо фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, необхідно вказати одну або декілька ознак фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу згідно додатка 3, затвердженого Наказом;

– поля 620, 640 коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає обов’язковому /внутрішньому фінансовому моніторингу обов’язково повинні бути задані, якщо заповнені поля 611 – 614 та 631 – 634 відповідно.

Кількість учасників зазначених у полі 500 "Кількість учасників фінансової операції" Форми 2-ФМ повинно співпадати з кількістю наданих відомостей про учасників фінансової операції.

Слід зазначити, що у разі заповнення поля 490 кодом із значенням "2", одночасно заповнюється поле 590 "Ознака здійснення фінансової операції (код)" кодом із значенням "4" (операція зупинена відповідно до статті 121 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом").

Поле 710 "Кількість аркушів доданих документів". У разі якщо суб’єкт не долучає до повідомлення про фінансову операцію, що подається до Держфінмоніторингу України будь – яких документів, то він проставляє в останній клітині символ "0" (нуль), а у вільних клітинах символ "-" (прочерк) і поле матиме наступний вигляд:

   


Поля 930 "Країна тимчасового перебування (код та назва)", 940 "Область тимчасового перебування (код та назва)", 950 "Поштовий індекс", 960 "Населений пункт" обов’язково повинні бути задані для учасника-клієнта; особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта); бенефіціара (фактичного вигодоодержувача).

Наприклад, в полі 930 "Країна тимчасового перебування (код та назва)" вказується код та назва країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260, і матиме такий вигляд:

   

БЕРМУДИ 


Форма 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" (далі – Повідомлення), може містити відомості щодо декількох фінансових операцій, які здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Повідомлення про фінансові операції, що пов’язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, повинно містити відомості лише про такі фінансові операції.

Повідомлення, підписується особисто працівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), відповідальним за проведення фінансового моніторингу, або особою, що тимчасово виконує його обов’язки, із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові. Підпис засвідчується відбитком печатки суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу).

На кожну фінансову операцію з наданого Повідомлення Держфінмоніторинг України надсилає суб’єкту первинного фінансового моніторингу або відокремленому підрозділу повідомлення-квитанцію (якщо інформація про фінансову операцію подається в електронному вигляді) про взяття інформації або відмову від взяття на облік встановленої форми 5-ФМ "Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом" (якщо інформація про фінансову операцію подається в паперовому вигляді).

У разі, якщо Держфінмоніторингом України виявлені помилки у Повідомленні, суб’єкту первинного фінансового моніторингу (відокремленому підрозділу) направляється повідомлення про відмову у взятті на облік Держфінмоніторингом України цього повідомлення. Всі витяги з Реєстру, що були прикладені до цього повідомлення, також вважаються не взятими на облік. У цьому разі суб’єкт первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ) формує нове Повідомлення з виправленими помилками та надсилає його до Держфінмоніторингу України.

У разі, якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ) отримав повідомлення про відмову у взятті на облік Держфінмоніторингом України інформації щодо окремої фінансової операції, необхідно анулювати відповідний запис у Реєстрі, внести цю фінансову операцію з виправленими помилками за новим номером у Реєстр та надати Держфінмоніторингу України у складі нового повідомлення.

При цьому значення поля 040 "Кількість фінансових операцій у повідомленні" форми 4-ФМ повинно співпадати з кількістю наданих у повідомлені форм 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу".

3. Рекомендації щодо заповнення полів у формі 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу", які не потребують заповнення

Суб’єкти, які відносяться до сфери регулювання та нагляду Держфінпослуг, здійснили 43,2 % зазначеного виду помилок від загальної кількості, відповідно суб’єкти, які відносяться до сфери регулювання та нагляду Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – 56,8 %.

Слід зазначити, що поля: 451 "Номер попереднього повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік ", 452 "Дата попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік" та 453 "Порядковий номер попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік" форми 2-ФМ слід обов’язково заповнювати тільки у тому разі, коли суб’єкт первинного фінансового моніторингу або відокремлений підрозділ подає нове повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше поданого з помилками або неточностями у записах і не взятого на облік Держфінмоніторингом України. У цьому випадку: у полі 451 указується номер першого повідомлення про цю фінансову операцію, що не взята Держфінмоніторингом України на облік, у полі 452 указується дата першої реєстрації цієї фінансової операції у реєстрі, що не взята Держфінмоніторингом України на облік, у полі 453 указується перший порядковий номер реєстрації цієї фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік.

При цьому у полі 510 "Вид повідомлення про фінансову операцію (код)" слід проставляти код "3" – "первинне (додати повідомлення до бази даних після виправлення даних у повідомленні, не взятому на облік)" згідно додатка 6 "Довідник кодів видів повідомлень", затвердженого Наказом.

Що стосується полів 690 "Порядковий номер фінансової операції, що корегується", та 700 "Дата та час реєстрації фінансової операції, що корегується" форми 2-ФМ, то вони заповняються у тому випадку, коли суб’єкт або відокремлений підрозділ надсилає інформацію до Держфінмоніторингу України про фінансову операцію, на заміну раніше взятої на облік Держфінмоніторингом України фінансової операції та у якій суб’єкт виявив помилки або неточності у записах. У цьому разі у Реєстрі необхідно анулювати помилковий запис щодо відповідної фінансової операції, а виправлений запис про фінансову операцію внести під новим номером та надіслати до Держфінмоніторингу України. При цьому в полях 690 та 700 Реєстру зазначається відповідно порядковий номер фінансової операції, що корегується, та дата та час реєстрації фінансової операції, що корегується.

При цьому у полі 510 "Вид повідомлення про фінансову операцію (код)" слід проставляти код "2" – "додаткове (модифікувати реквізити повідомлення, що було раніше внесено до бази даних та взяте на облік)" згідно додатка 6 "Довідник кодів видів повідомлень", затвердженого Наказом.

4. Рекомендації щодо заповнення форм 1-ФМ "Картка реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб", 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" та 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу", стосовно співпадіння інформації у відповідних полях зазначених форм

Суб’єкти, які відносяться до сфери регулювання та нагляду Держфінпослуг, здійснили 55,6 % зазначеного виду помилок від їх загальної кількості, відповідно суб’єкти, які відносяться до сфери регулювання та нагляду Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – 44,4 %.

У формі 2-ФМ поле 430 "номер повідомлення" повинно співпадати з полем 010 "номер повідомлення" форми 4-ФМ;

у формі 2-ФМ поле 440 "дата здійснення повідомлення" повинно співпадати з полем 020 "дата здійснення повідомлення" форми 4-ФМ.

Відомості про суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), який надає інформацію за Формою N 4-ФМ повинні співпадати з відомостями наданими у формі 1-ФМ.

Слід зазначити, що при зміні відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу (його відокремленого підрозділу), які попередньо подавались по формі 1-ФМ, необхідно протягом 3 робочих днів з дня настання таких змін, подати інформацію до Держфінмоніторингу України про ці зміни за формою 1-ФМ. У разі, якщо подається повідомлення про фінансову операцію з новими реквізитами суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) по формі 4-ФМ, а у формі 1-ФМ реквізити залишаються попередніми, то фінансова операція не береться на облік у Держфінмоніторингу України, у зв’язку з неспівпаданням інформації у формах 1-ФМ та 4-ФМ.

5. Рекомендації, що пов’язані з нумерацією запису в реєстрі фінансових операцій

Суб’єкти, які відносяться до сфери регулювання та нагляду Держфінпослуг, здійснили 18,8 % зазначеного виду помилок від загальної кількості, відповідно суб’єкти, які відносяться до сфери регулювання та нагляду Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – 81,2 %.

При заповненні форми 2-ФМ необхідно враховувати, що у полі 470 "Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі" порядковий номер має наскрізну нумерацію і тому не може повторюватись.

6. Рекомендації, що стосуються визначення відношення особи до операції

Суб’єкти, які відносяться до сфери регулювання та нагляду Держфінпослуг, здійснили 35,7 % зазначеного виду помилок від їх загальної кількості, відповідно суб’єкти, які відносяться до сфери регулювання та нагляду Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – 64,3 %.

При визначенні відношення особи до операції слід керуватися наступним.

Клієнт – будь-яка особа, що звертається за одержанням послуг або яка укладає договір з суб’єктом первинного фінансового моніторингу.

Контрагент – особа, яка є другою стороною фінансової операції (контрагентом може виступати суб’єкт первинного фінансового моніторингу), при якій між клієнтом та контрагентом відбувається передача активів.

Фактичний вигодоодержувач (бенефіціар) – інша сторона фінансової операції, що є відмінною від клієнта та контрагента, та яка не діє від імені чи за дорученням клієнта або контрагента, та від імені або за дорученням якої не діють клієнт або контрагент, але яка фактично одержує вигоду від проведення цієї фінансової операції, чи на користь якої передається (або передбачено передачу) актив або здійснюється (передбачено здійснення) платіж в результаті проведення цієї фінансової операції.

В операції повинно бути не менше 2 учасників. У формі 2-ФМ кількість відомостей про учасників операції повинна бути більше 1 (поле 500). У залежності від характеру фінансової операції форма 2-ФМ може містити декілька відомостей про клієнтів, контрагентів та інших учасників фінансової операції згідно з довідником кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції (додаток 8 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу).

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу або відокремлений підрозділ при визначенні особи, що має відношення до фінансової операції, та заповненні розділу III "Відомості про учасника фінансової операції" форми 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" користується наступним правилом: суб’єкт первинного фінансового моніторингу не може виступати у фінансовій операції, дані про яку він вносить у Реєстр як клієнт.

При заповненні форми 2-ФМ необхідно враховувати, що бланки форм, передбачені розділом III "Відомості про учасника фінансової операції" Реєстру, заповнюються для кожного учасника фінансової операції окремо. Кількість наданих відомостей про учасників фінансової операції повинна співпадати з кількістю зазначених учасників фінансової операції у полі 500.

 

 

Директор Департаменту взаємодії
та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу 

 
 
А. С. Подкоритов