У зв’язку із збільшенням кількості питань учасників Асоціації з податкового обліку ПДВ доводимо до відома наступний лист ДПАУ…

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.06.2008 р. N 5977/6/16-1515-20

Щодо окремих питань податкового обліку ПДВ

За дорученням Комітету з питань податкової і митної політики Верховної Ради України <…> Державна податкова адміністрація України розглянула листи <…> щодо надання роз’яснення про порядок оподаткування податком на додану вартість і повідомляє.

Питання, викладені у листі <…> аналогічні викладеним у попередньому листі <…> на які відповідь <…> було надано листом Державної податкової адміністрації України від 05.06.2008 р. N 5658/6/16-1515-20.

Що стосується питань, викладених у листі <…> Державна податкова адміністрація України повідомляє, що всі зазначені питання врегульовані діючим законодавством, а саме.

1. Щодо податкового обліку податку на додану вартість при експорті товарів по договору комісії.

Загальні правила оподаткування податком на додану вартість операцій з поставки товарів, отриманих у межах договорів комісії, встановлені пунктом 4.7 статті 4 Закону України "Про податок на додану вартість" (далі – Закон).

У разі коли платник податку експортує товари (супутні послуги) за межі митної території України, отримані від іншого платника податку на умовах комісії, консигнації, доручення або інших видів договорів, які не передбачають переходу права власності на такі товари (супутні послуги) від такого іншого платника податку до експортера, право на отримання бюджетного відшкодування має такий інший платник податку.

При цьому комісійна винагорода, отримана платником податку – експортером від такого іншого платника податку, включається до бази оподаткування цим податком за ставкою, визначеною абзацом першим пункту 6.1 статті 6 цього Закону, та не включається до митної вартості товарів (супутніх послуг), які експортуються (підпункт 7.7.9 пункту 7.7 статті 7 Закону).

Враховуючи зазначене, у разі вивезення (експортування) платником податку за межі митної території України, отриманих від іншого платника податку на умовах комісії, обсяги експортних операцій відображаються у податковій декларації з податку на додану вартість у комітента (власника товару), який за умови підтвердження факту вивезення товарів має право на застосування нульової ставки податку на додану вартість.

Комісіонер у податковій декларації з податку на додану вартість відображає суму комісійної винагороди, отриманої від комітента (власника товару), яка оподатковується податком на додану вартість за ставкою 20 %.

2. Стосовно податкового кредиту по придбаному легковому автомобілю у разі його продажу.

Загальні правила формування податкового кредиту визначені підпунктом 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону.

Відповідно до другого абзацу підпункту 7.4.2 пункту 7.4 статті 7 зазначеного Закону сума податку, сплачена платником податку при придбанні легкового автомобіля (крім таксомоторів), що включається до складу основних фондів, до податкового кредиту не включається.

Враховуючи зазначене, у разі придбання платником легкового автомобіля і включення його до складу основних фондів, сплачена сума податку на додану вартість до податкового кредиту не включається, а при придбанні платником легкового автомобіля для подальшого його продажу, а не як основного фонду, податковий кредит з податку на додану вартість формується відповідно до підпункту 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону.

3. Стосовно необхідності визнання умовного продажу по товарних залишках, по яких значиться дебіторська заборгованість, при анулюванні реєстрації платника податку на додану вартість.

Відповідно до останнього абзацу пункту 9.8 статті 9 Закону платник податку, в обліку якого на день анулювання реєстрації знаходяться товарні залишки або основні фонди, стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, зобов’язаний визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відповідно збільшити суму своїх податкових зобов’язань за наслідками податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання.

Враховуючи зазначене, платник податку, в обліку якого на день анулювання реєстрації знаходяться товарні залишки або основні фонди (у тому числі оплачені і не отримані (дебіторська заборгованість), стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, зобов’язаний визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відповідно збільшити суму своїх податкових зобов’язань за наслідками податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання.

4. Стосовно оподаткування послуг по міжнародному перевезенню, які надаються нерезидентами за межами митної території України.

Відповідно до пункту 3.1 статті 3 Закону об’єктом оподаткування є операції платників податку з поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України; поставки транспортних послуг по перевезенню пасажирів, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу за межами державного кордону України.

Згідно з підпунктом 6.2.4 пункту 6.2 статті 6 зазначеного Закону операції з поставки транспортних послуг залізничним, автомобільним, морським та річковим транспортом по перевезенню пасажирів, багажу, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу за межами державного кордону України оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість.

Враховуючи зазначені норми, поставка послуг по міжнародному перевезенню оподатковується податком на додану вартість за нульовою ставкою лише у резидента платника податку на додану вартість при безпосередньому наданні ним зазначених послуг за межами митної території України.

5. Щодо формування податкового кредиту по вживаних товарах, придбаних у комісійному магазині підзвітною особою платника.

Відповідно до першого абзацу пункту 4.7 статті 4 Закону у випадках коли платник податку здійснює підприємницьку діяльність з поставки вживаних товарів (комісійну торгівлю), що придбані в осіб, не зареєстрованих платниками податку, базою оподаткування є комісійна винагорода такого платника податку. Правила комісійної торгівлі та визначення комісійної винагороди встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Комісійна винагорода при реалізації вживаних товарів є платою комісіонеру за послугу, яку він надає комітенту (власнику товару). Дата виникнення податкових зобов’язань визначається відповідно до пункту 7.3 статті 7 Закону.

При продажу вживаних товарів податкова накладна комісіонером покупцю таких товарів не виписується.

Враховуючи зазначене, по придбаних у комісійному магазині вживаних товарах покупцем податковий кредит не формується.

 

Заступник голови

С. Чекашкін