Щодо повідомлення суб’єкта господарювання контролюючим органом про проведення планових заходів контролю…

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 30.05.2008 р. N 4550

Щодо повідомлення суб’єкта господарювання

контролюючим органом про проведення планових заходів

контролю

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув <…> лист від 03.05.2008 р. N 05-04 і в межах компетенції повідомляє таке.

Відповідно до статті 5 Закону України від 05.04.2007 р. N 877 "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі – Закон) органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу державного нагляду (контролю) або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання під розписку.

Телефонограма – це оперативне повідомлення, документ, який передається телефоном, фіксується у спеціальній книзі (журналі) й містить розпорядження або офіційну інформацію.

Телефонограми, як правило, складає та приймає секретар-референт або інший працівник за дорученням керівника.

Враховуючи, що повідомлення про проведення планових заходів нагляду (контролю) – це офіційна інформація, вважаємо доцільне суб’єкту господарювання визначити (уповноважити) перелік осіб, які мають право приймати телефонограми (лист Держкомпідприємництва від 28.03.2008 р. N 2661 <…>).

Питання щодо прийому-передачі телефонограм контролюючими органами може бути врегульовано власними нормативно-правовими актами.

Так, наприклад, у Міністерстві економіки України наказом від 27.03.98 р. N 36 затверджено Інструкцію з діловодства.

У цій Інструкції визначено, що телефонограма – узагальнена назва різних за змістом документів, виділених у зв’язку з особливим способом передачі тексту (передається телефоном і записується одержувачем).

Телефонограма застосовується у необхідних випадках для оперативного вирішення службових питань з установами і організаціями.

Телефонограми, підписані керівництвом Міністерства, передають телефоном секретарі приймальних, а телефонограми, підписані начальниками підрозділів або їх заступниками, передають секретарі підрозділів. На телефонограмі позначається час її передачі, прізвище працівника, який прийняв телефонограму.

Телефонограми, які адресовані керівництву Міністерства і начальникам підрозділів, приймають, відповідно, секретарі приймальних або секретарі підрозділів.

У той же час Законом передбачена обов’язковість повідомлення суб’єкта господарювання контролюючим органом про проведення планових заходів контролю, проте спосіб повідомлення (телефонограма, рекомендований лист або вручення особисто керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання під розписку) контролюючий орган має можливість обирати в межах, передбачених Законом.

 

Перший заступник Голови 

А. Гота