Асоціація ломбардів підготувала та надала свої пропозиції до проекту Податкового кодексу України

Так, Асоціація зауважила, що запропонована проектом Податкового кодексу України Розділ ІV «Податок на доходи фізичних осіб» стаття 13. «Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну рухомого майна», якою передбачено, що «Оподатковуваним доходом вважається прибуток, тобто різниця між доходом від продажу такого майна та документально підтвердженими витратами на його придбання» є давно очікуваною і суб’єктами господарювання і громадянами України.

Саме врахування витрат при продажу рухомого майна та, відповідно, сплата податку на дохід фізичної особи з прибутку, а не з загальної суми доходу, врегулюють гострі питання, які багато років постають між фіскальними органами з одного боку та громадянами України і суб’єктами господарювання – з іншого; знімуть багаторічне неприйняття та непорозуміння, яке відбувалося і багато разів вирішувалося у судах.

При тому, Асоціація запропонувала декілька розширити статтю 13 Розділу ІV «Податок на доходи фізичних осіб» і викласти її у такій редакції:

«13.1. Дохід платника податку від продажу (міни) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 цього розділу.
Оподатковуваним доходом вважається прибуток, тобто різниця між доходом від продажу такого майна та документально підтвердженими витратами на його придбання.

За відсутності підтвердження витрат з придбання такого майна об’єктом оподаткування є прибуток, тобто різниця між доходом від відчуження цього майна та звичайною ціною продажу такого майна.

Дохід від продажу (міни) об’єкта рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче ніж оціночна вартість такого об’єкта.»

Сподіваємось, що прийняття Податкового кодексу максимально врегулює питання, пов’язані із адмініструванням податків.