Держфінмоніторинг України розробив та оприлюднив (наказ №232 від 25 грудня 2007р.) для використання в роботі примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу ломбардами (далі – Правила)……

Для практичного використання ломбардами Правил, як методичного матеріалу, для здійснення діяльності з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму, їх можна знайти на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України (www.sdfm.gov.ua) в розділах: Організація фінансового моніторингу СПФМ / Правила і програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Звертаємо увагу на те, що Правила є примірні, а не є обов‘язковим для використання в тому вигляді як вони оприлюдненні. На думку Всеукраїнської Асоціації ломбардів слід звернути увагу на пункти (розділи 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВИВЧЕННЯ КЛІЄНТІВ; 6. ПОРЯДОК ВИЯВЛЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ …та інші) запропоновані правилами та викласти їх у редакції з урахуванням специфіки Вашого ломбарду.