Основні показники системи ломбардів за 9 місяців 2007 року

Основні показники системи ломбардів за 9 місяців 2007 року

Кількість ломбардів (на кінець періоду) – 306
Включено до Державного реєстру (за період)- 9
Виключено з Державного реєстру (за період)- 18
Активи по балансу, тис.грн.- 383844,0
Капітал, тис.грн.- 76673,2
Сума наданих кредитів під заставу, тис.грн.-1179913,6
Ватрість майна, прийнятого в заставу, тис.грн.- 1448067,7
Сума погашених кредитів, тис.грн.- 1152817,4
з них: погашено за рахунок майна, наданого в заставу -89837,8
Сума нарахованих процентів за користування фінансовими кредитами, тис.грн.-123177,8
Загальна сума отриманих доходів, тис.грн. – 197652,5
Загальна сума витрат, тис.грн. – 188719,1
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу – 3 317 534
Кількість договорів, погашених за рахунок майна, наданого в заставу – 432 423
Середньозважена річна процентна ставка за кредитами, % -153,8