20 грудня 2007 р. представники ВАЛ взяли участь у черговому засіданні Громадської ради при Держфінмоніторингу….

Голова Громадської ради Кий О.М. відзначив, що помітно зросла активність членів Громадської ради, відзначив, що загалом порушені питання вирішуються, за що подякував Держфінмоніторингу України. Проте питання щодо можливості отримання сертифікату про проходження навчального курсу з питань протидії відмиванню коштів суб‘єктами первинного фінансового моніторингу один раз на три (п‘ять) років та щорічне підвищення кваліфікації цих суб‘єктів первинного фінансового моніторингу потребує додаткового розгляду на наступних засіданнях Громадської ради.

Громадською радою прийняті рішення:

1. Інформацію Про підсумки діяльності Громадської ради при Держфінмоніторингу України у 2007 році взяти до відома.

2. Інформацію щодо результатів звернення до розробників програмного забезпечення подачі повідомлень про фінансові операції суб’єктами первинного фінансового моніторингу з рекомендаціями щодо необхідності реалізації в зазначеному програмному забезпеченні можливості подачі повідомлень про фінансові операції при форс-мажорних обставинах в паперовому вигляді взяти до відома. Рекомендувати Держфінмоніторингу України оприлюднити офіційну позицію розробників на своєму офіційному веб-сайті.

3. Інформацію стосовно результатів обговорення питання про внесення змін до статті 18 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” стосовно необхідності ідентифікації фізичних осіб-членів кредитної спілки у разі надання кредитною спілкою кредиту іншій кредитній спілці взяти до відома. Рекомендувати Держфінмоніторингу України звернутися за відповідним роз’ясненням до Міністерства юстиції України, а також в разі надходження від Держфінпослуг відповідних змін до Закону обговорити їх із членами Громадської ради.

В рамках обговорення цього питання Голова Ради Кий О.М. – відзначив, що Всеукраїнська Асоціація ломбардів звернулась з листом, в якому, зокрема, говориться про різне трактування даного питання фахівцями Держфінмоніторингу та Держфінпослуг. Так, у листі наголошується, що ст.18 Закону зазначено, що ідентифікація особи клієнта повинна проводитись виключно відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, незалежно від наявності або відсутності операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Статтею 18 Закону зазначено, що фінансова установа має право витребувати, а клієнт зобов‘язаний надати документи та передбачені законодавством відомості, необхідні для з‘ясування його особи. І об‘єднання учасників ринку фінпослуг, і представники наглядових департаментів Держфінпослуг вважають, що з‘ясування даних та інформації щодо прізвища, ім‘я, по-батькові клієнта, його місця проживання відповідно до документа, що посвідчує особу, є достатнім для ідентифікації особи, якщо операція не має ознак ризику та/або не дорівнює/перевищує 80000 гривень. Водночас, представники Держфінмоніторингу України вважають за необхідне підвищити вимоги до ідентифікації клієнтів і проводити ідентифікацію відповідно до статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» з чим не можуть погодитись ні учасники ринку фінпослуг, ні представники Держфінпослуг.

Прийнято рішення: Рекомендувати Держфінмоніторингу розглянути питання щодо доцільності інформування керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу працівником суб’єкта, відповідальним за проведення фінансового моніторингу, в разі якщо керівник суб’єктом є одночасно і відповідальним працівником.

4. Інформацію щодо реалізації Плану заходів щодо виконання у 2007 році Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів Держфінмоніторингу України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України взяти до відома.

5. Інформацію про пропозиції до проекту плану заходів на 2008 рік щодо реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства взяти до відома.

6. Інформацію щодо проведення у приміщенні Держфінмоніторингу України виставки «Перші Уряди України: становлення виконавчої влади у 1917-1920 роках» взяти до відома.