Чи можуть бути результати камеральної перевірки підставою для проведення позапланової виїзної чи документальної невиїзної перевірки……

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЛИСТ
від 19.11.2007 р. N 8698

Про застосування норм Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув лист Державної податкової адміністрації України <…> і повідомляє наступне.

Відповідно до підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму податкового зобов’язання платника податків у разі, якщо контролюючий орган внаслідок проведення камеральної перевірки виявляє арифметичні або методологічні помилки у поданій платником податків податковій декларації, які призвели до заниження або завищення суми податкового зобов’язання.

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться контролюючим органом виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях, без проведення будь-яких інших видів перевірок платника податків.

Отже, у разі наявності розбіжностей в податковій звітності, які виявлені внаслідок проведення камеральної перевірки, результати такої камеральної перевірки можуть бути підставою для проведення позапланової виїзної чи документальної невиїзної перевірки або органи державної податкової служби зобов’язані визначити суму податкового зобов’язання за фактичними даними декларації.

Абзацом 3 статті 1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" передбачено "заходи державного нагляду (контролю) – планові та позапланові заходи", які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій".

Згідно з частиною 1 статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом.

На думку Держкомпідприємництва, камеральна перевірка не є плановим або позаплановим заходом державного нагляду (контролю) у розумінні Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", оскільки камеральна перевірка здійснюється без відома суб’єкта господарювання. Отже, правила проведення планових або позапланових заходів державного нагляду (контролю) не повинні поширюватися на камеральні перевірки.

В. о. Голови К. Ващенко

Надруковано:
"Баланс",
N 75, 17 грудня 2007 р.