щодо врахування готівкових внесків до статутного капіталу при розрахунку ліміту каси підприємства…..

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 16.10.2007 р. N 11-113/3889-10550
Національний банк України розглянув лист редакції газети "Все про бухгалтерський облік" <…> щодо надання роз’яснень стосовно врахування готівкових внесків до статутного капіталу при розрахунку ліміту каси підприємства і повідомляє.
Щодо включення готівкових сум, що надійшли в касу підприємства як внесок засновника до статутного капіталу підприємства, до готівкової виручки для визначення ліміту каси.
Згідно з пунктом 5.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637 (далі – Положення), ліміт каси підприємства встановлюють самостійно на підставі розрахунку відповідного середньоденного показника надходжень готівки до каси або її видачі з каси.
При цьому, у разі встановлення ліміту каси на підставі показника середньоденного надходження готівки до каси, в основу розрахунку включаються обсяги готівкової виручки, що є сумою фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), і позареалізаційних надходжень, до складу яких відносяться і внески готівкою до статутного капіталу (пункт 1.2 Положення).
Таким чином, у разі встановлення підприємством ліміту каси за показником середньоденного надходження готівки, до розрахунку включаються і внески до статутного капіталу.
Щодо включення готівкових сум, що виплачені засновнику з каси підприємства у вигляді його частки статутного капіталу, до суми виплаченої готівки для розрахунку ліміту каси.
Як зазначено вище, ліміт каси підприємства можуть встановлювати на підставі розрахунку відповідного середньоденного показника видачі готівки з каси.
Для розрахунку ліміту каси за цим показником приймаються виплати готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів) (пункт 3 додатка 2).
Таким чином, виплачені з каси підприємства готівкові кошти засновнику цього підприємства у розмірі його частки статутного капіталу, включаються до суми виплаченої готівки для розрахунку ліміту залишку готівки в касі за показником середньоденної видачі.

Виконавчий директор з питань
готівково-грошового обігу
О. Толстой

Надруковано:
"Все про бухгалтерський облік",
N 111, 3 грудня 2007 р.