Щодо найменування юридичної особи, створеної в результаті реорганізації шляхом перетворення …

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЛИСТ
від 08.06.2007 р. N 4173
(Витяг)

На … звернення щодо найменування юридичної особи, що створена в результаті реорганізації шляхом перетворення, повідомляємо наступне.
<…>
На виконання вимог частини сьомої статті 8 Закону про реєстрацію Держкомпідприємництвом розроблено Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджені наказом Держпідприємництва України від 09.06.2004 р. N 65 (із змінами та доповненнями) (далі – Вимоги щодо написання найменування), згідно із якими юридична особа повинна мати своє найменування. У найменуванні юридичної особи зазначається її організаційно-правова форма та назва. Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб’єкта господарювання.
Пунктом 1.4 цих Вимог встановлено, що найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи.
Враховуючи зазначене вище, найменування юридичних осіб є тотожними, якщо у цих найменуваннях співпадають і організаційно-правові форми і назви.
Слід зазначити, що програма автоматизованого робочого місця державного реєстратора, яка розроблена згідно із Вимогами щодо написання найменування, при проведенні державним реєстратором відповідних реєстраційних дій перевіряє найменування юридичних осіб на їх тотожність найменуванню юридичних осіб, відомості про яких включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Отже, підприємство, створене в результаті реорганізації шляхом перетворення іншого підприємства, повинно мати своє найменування, яке не може бути тотожним найменуванню діючих підприємств, відомості про яких містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

В. о. Голови К. Ващенко

Надруковано:
"Збірник систематизованого законодавства",
N 10, жовтень, 2007 р.