Про призначення у відокремленому підрозділі ломбарду відповідального за проведення фінансового моніторингу……

Чи правомірно призначити у відокремленому підрозділі ломбарду відповідальним за проведення фінансового моніторингу працівника, який фактично працює за основним місцем роботи у головному офісі ломбарду?

У відповідності до п 2.5. Наказу № 40 від 2003.04.24, "Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" у разі наявності в суб’єкта відокремлених підрозділів, за поданням керівника відокремленого підрозділу, керівник суб’єкта призначає відповідального працівника суб’єкта у відокремленому підрозділі.
Також, у відповідності до вимог зазначеного наказу „у разі недоцільності введення окремої посади відповідальним працівником суб’єкта у відокремленому підрозділі може призначатися керівник відокремленого підрозділу суб’єкта або інша посадова особа відокремленого підрозділу суб’єкта.”
Враховуючи вищевикладене, призначення відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу особи, яка:
– за основним місцем роботи працює в головному офісі ломбарду, та
– за сумісництвом є керівником або іншою посадовою особою відокремленого підрозділу ломбарду, відповідальною за фінансовий моніторинг
не є порушенням вимог законодавства про фінансовий моніторинг .