Зміни до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання чинного законодавства при виконанні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням….

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 26 вересня 2007 р. N 1063
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 2007 р. за N 1159/14426

Зміни
до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання чинного законодавства при виконанні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням
1. Пункт 1.5 глави 1 викласти в такій редакції:
"1.5. Контроль за дотриманням законодавства, що регулює питання виробництва, використання і реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та здійснення операцій з ними, здійснюється шляхом проведення:
планових та позапланових перевірок;
планових обстежень.
Перевіряються та обстежуються об’єкти відповідно до річних та квартальних планів перевірок та обстежень, затверджених Міністерством фінансів України за поданням Державної пробірної служби. Позапланові перевірки проводяться з метою перевірки стану усунення порушень, установлених попередньою перевіркою, або за зверненнями правоохоронних та контрольних органів, за погодженням з Міністерством фінансів України. Перевірки та обстеження проводяться за наявності письмового розпорядження про право проведення перевірки, що оформляється за підписом голови Державної пробірної служби".
2. Главу 6 викласти в такій редакції:
"6. Проведення обстеження
6.1. Обстеження – це встановлення спроможності суб’єкта господарювання виготовляти продукцію з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння відповідно до чинних на території України нормативних актів щодо якості продукції.
6.2. Обстеженню підлягають суб’єкти господарювання, які вперше отримали ліцензію Міністерства фінансів України на право здійснення діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.
6.3. Обстеження проводиться згідно з письмовим розпорядженням за підписом голови Державної пробірної служби.
6.4. За результатами обстеження контролер складає акт (згідно з додатком 5), у якому відображає спроможність суб’єкта господарювання забезпечувати виготовлення продукції з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння відповідно до вимог нормативних актів.
6.5. При встановленні факту неспроможності суб’єкта господарювання забезпечити відповідність виготовлення продукції з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння вимогам нормативних актів, Державна пробірна служба готує та подає повідомлення про результати обстеження до Міністерства фінансів України для прийняття заходів відповідно до законодавства".
3. Додаток 5 до Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

Виконуючий обов’язки голови
Державної пробірної служби
В. Д. Ярина