Останнім часом почастішали перевірки учасників ринку фінансових послуг органами прокуратури.

Чимало цих перевірок стосується виконання учасниками ринку фінансових послуг положень Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" і, безпосередньо, виконанню вимог щодо здійснення фінансового моніторингу.

Якщо прокуратура прийшла саме до вас, що слід знати:
Відповідно ст.19 Закону України від 1991.11.05, "Про прокуратуру": „Перевірка виконання законів проводиться за заявами та іншими повідомленнями про порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а за наявності приводів – також з власної ініціативи прокурора. Прокуратура не підміняє органи відомчого управління та контролю і не втручається у господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить чинному законодавству”.

Таким чином, по-перше повинна бути підстава для проведення подібної перевірки, і підстава повинна бути викладена у приписі на перевірку.

Далі, представники прокуратури дійсно мають право
(ст..20 Закону "Про прокуратуру"): „1) безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити у приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, підпорядкованості чи приналежності, до військових частин, установ без особливих перепусток, де такі запроваджено; мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, в тому числі за письмовою вимогою, і таких, що містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію. Письмово вимагати подання в прокуратуру для перевірки зазначених документів та матеріалів, видачі необхідних довідок, в тому числі щодо операцій і рахунків юридичних осіб та інших організацій, для вирішення питань, пов’язаних з перевіркою. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність";

2) вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності і заходи щодо її забезпечення;”.

В той же час, функції контролю та нагляду, заходів впливу і накладання штрафів на учасників ринку фінансових послуг є виключною компетенцію Уповноваженого органу – Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Ст. 10. Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” наводить: „До суб’єктів державного фінансового моніторингу (за винятком Уповноваженого органу), які відповідно до законодавства виконують функції регулювання та нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, відносяться Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг”.

Тому, за наслідками перевірки та, навіть, за умови виявлення порушень, прокуратура не може застосовувати заходи впливу, накладати штрафні санкції, а може: „3) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз;”.

Пам’ятайте! Обов’язковому фінансовому моніторингу підлягає операція на суму 80 000 грн. і більше.