28-30 червня 2007 р. відбувся V Міжнародний фінансовий форум «Державне регулювання та іноземний капітал на фінансовому ринку 2007»….

Учасники форуму заслухали та обговорили доповіді
– Заступника Міністра економіки Мунтіяна В.І. «Стратегія та державна політика розвитку фінансового сектору національної економіки».
– Заступника Голови НБУ Савченко О.В. «Банківське регулювання у контексті Базеля 11 та вступу України до СОТ».
– Заступника Голови Держфінпослуг Левченко В.П. «Нове у державному регулюванні на ринку фінансових послуг України», «Аналіз діяльності ринку фінансових послуг».
– Заступника директора департаменту нагляду за фінансовими установами ДПА України Вольгу Л.Б. «Податкова політика та нагляд за фінансовими установами на сучасному ринку» та інші.
Слід зазначити, що при обговоренні питання щодо податкової політики, виконавчий директор ВАЛ Волковська В.О. акцентувала увагу на необхідності перегляду норм виконання функцій податкового агенту фінансовими установами, ломбардами насамперед. Було вказано на нелогічний підхід до оподаткування неповернутих кредитів та неврегульованість питань доходів та витрат платника податку.
За підсумками роботи форуму учасники напрацювали рекомендації, у яких зазначили:
«Сучасний етап становлення фінансового ринку України характеризується нарощенням його потенціалу, збільшенням капіталізації.
Разом з тим вітчизняний фінансовий ринок поки що недостатньо ефективно виконує свою головну функцію – накопичення інвестиційних ресурсів та фінансування національної економіки. Одним з чинників цього є те, що система державного регулювання не відповідає міжнародним стандартам та не враховує потреби і можливості вітчизняного бізнесу та приватних інвесторів.
Для вирішення цієї та інших проблем пропонується вжити низку заходів, найважливішими з яких є наступні.
Розробка та прийняття для впровадження на урядовому рівні Концепції фінансової безпеки України та Національної стратегії розвитку фінансового ринку, передбачивши, зокрема, в цих документах визначення ключових інтересів, пріоритетних цілей та основних механізмів їх забезпечення; інтегрований та системний підхід до державного регулювання усіх складових фінансового ринку з максимальним урахуванням світового досвіду та вітчизняний реалій.
Удосконалення законодавчої бази
діяльності фінансових установ, що передбачає прийняття законів «Про акціонерні товариства», «Про довірче управління фінансовими активами», «Про ломбарди і ломбардну діяльність», нової редакції законів Про страхування«, «Про недержавне пенсійне забезпечення» і «Податкового кодексу України».