Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг розроблено та оприлюднено проект змін до ЗУ ”Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері фінансових послуг)

Проектом передбачено внести такі зміни:
1) у пункті 7 частини першої статті 1 слова “фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності” замінити словами “фізичні особи — підприємці”;
2) частину першу статті 5 викласти у такій редакції:
“1. Фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами — підприємцями (далі — суб’єкти господарювання).”;
3) у статті 6 слова „підприємницької діяльності” замінити словом “господарювання”;
4) в абзаці чотирнадцятому статті 18 слова “суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи” замінити словами “фізичної особи — підприємця”;
5) статтю 41 викласти у такій редакції:
“Стаття 41. Штрафні санкції, що застосовуються до суб’єктів господарювання за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг
1. Уповноважений орган застосовує до суб’єктів господарювання штрафні санкції:
1) за діяльність на ринках фінансових послуг без ліцензії, передбаченої законом, — у розмірі від 1000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації — у розмірі від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3) за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпорядження, рішення Уповноваженого органу про усунення порушення щодо надання фінансових послуг — у розмірі від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Рішення Уповноваженого органу про застосування штрафних санкцій може бути оскаржено в суді.
3. Штрафи, накладені Уповноваженим органом, стягуються у судовому порядку.”;
6) у статті 42:
у назві статті слова “суб’єктами підприємницької діяльності — юридичними особами” замінити словами “ суб’єктами господарювання”;
доповнити частину другу після слів “відповідальної посадової особи” словами “чи фізичної особи — підприємця”;
у другому реченні частини п’ятої слова “суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи” замінити словами “суб’єкта господарювання”;
частину шосту викласти у такій редакції:
“6. Посадові особи Уповноваженого органу, визначені у частині першій цієї статті, приймають рішення про накладення штрафу протягом 10 робочих днів після надходження документів, зазначених у частинах другій і третій цієї статті. Рішення про накладення штрафу оформляється постановою, що надсилається суб’єкту господарювання та банківській установі, в якій відкрито розрахунковий рахунок такого суб’єкта.”;
7) частини першу — третю статті 43 викласти у такій редакції:
“1. Здійснення операцій на ринках фінансових послуг без ліцензії, передбаченої законом, тягне за собою накладення на посадову особу штрафу у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірних відомостей Уповноваженому органу, якщо подання відомостей передбачено законодавством, тягне за собою накладення на посадову особу штрафу у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпорядження, рішення Уповноваженого органу тягне за собою накладення на посадову особу штрафу у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”.
____________
Проект розроблено Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг на виконання абзацу одинадцятого підпункту „2а” пункту 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 лютого 2007 року „Про заходи щодо запобігання непродуктивного відпливу капіталів за межі України”, уведеного в дію Указом Президента України від 17.03.2007 № 216, та п.3 доручення Кабінету Міністрів України від 26.03.2007 № 13315/2/1-07.
В основу проекту акта покладено ідею посилення відповідальності за правопорушення на ринку фінансових послуг, насамперед – за діяльність на цьому ринку без відповідної ліцензії, одержання якої передбачено законом.

В аналізі регуляторного впливу Держфінпослуг наводить, що шляхом прийняття закону «Про внесення змін до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» планується посилити відповідальність за неправомірні дії при наданні фінансових послуг і, як результат, – запобігти поширенню схем непродуктивному виведенню капіталів з України; забезпечується вдосконалення державного регулювання у сфері надання фінансових послуг щодо забезпечення захисту прав громадян та інших споживачів фінансових послуг, мінімізації ризиків втрати коштів споживачами фінансових послуг, підвищення рівня дисциплінованості суб’єктів господарювання та підвищення відповідальності за вчинення правопорушень на ринку фінансових послуг.