Державка комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) розглянула лист Всеукраїнської Асоціації ломбардів від 10,04,07 № 01-96 щодо реєстрації змін, які відбуваються у фінансових установах та повідомляє….

Всеукраїнська асоціація ломбардів
0160К м. Київ. вул. Воровського. 22, офіс 40:
Державка комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) розглянула лист Всеукраїнської Асоціації ломбардів від 10,04,07 № 01-96 щодо реєстрації змін, які відбуваються у фінансових установах та повідомляє.
Порядок подання фінансовою установою Інформації у разі виникнення змін у документах, які подавалися для внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ (далі Реєстр), визначається Положенням про Державний реєстр фінансових установ, затвердженим Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1 і вересня 2003 року за № 797/8118 із усіма наступними змінами і доповненнями. Варто зазначити, що до окремих видів фінансових установ можуть визначатися певні особливості внесення інформації до Реєстру, у разі виникнення змій. відповідними нормативно-правовими актами. Зокрема щодо ломбардів,-Положенням про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, затвердженим Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 грудня 2003 року № 170. зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2004 року за № 30/8629 із усіма наступними змінами і доповненнями.
Слід зазначити, що за результатами розгляду проекту методичних рекомендацій щодо здійснення реєстрації змін, які відбуваються у фінансових установах (далі – методичні рекомендації). Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України підтримує пропозицію Всеукраїнської Асоціації ломбардів щодо необхідності затвердження зазначених вище методичних рекомендацій.
Принагідно повідомляємо, що доопрацьований фахівцями Держфінпослуг, проект методичних рекомендацій щодо оформлення та подання юридичною особою, а після набуття статусу – фінансовою установою, документів для внесення інформації до Реєстру, внесення інформації у разі виникнення змін у документах та у разі виключення фінансової установи з Реєстру, з урахуванням пропозицій Всеукраїнської Асоціації ломбардів, буде розглянуто на засіданні колегіального органу Держфінпослуг.
В. Альошин

Всеукраїнська асоціація ломбардів
вул. Воровського, 22, оф. 405, м. Київ.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі –Держфінпослуг) розглянула лист Всеукраїнської асоціації ломбардів віл 16.04.07 № 01-98 (вх. № 1098/11 від 16.04.07) щодо внесення змін та доповнень до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами і повідомляє.
Питання щодо внесення змін до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.05 № 3981, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.05 за № 565/10845 (далі – Положення № 3981), опрацьовується.
Також повідомляємо, розробка змін до Положення № 3981 включена до Плану роботи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на 2007 рік, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 07.12.06 № 6505.
В. Альошин