На прохання своїх учасників щодо ініціювання спрощення системи отримання копій ліцензій Мінфіну на діяльність філій та відділень, Асоціація направила до Управління з питань державного регулювання операцій з драгметалами пропозиції:

Міністерству фінансів України як органу ліцензування відмовитися від видачі копій ліцензій відокремленим підрозділам суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з торгівлі скупленими в населення та прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Щодо підстав для такої відмови.
Відповідно до пункту 8 статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” діяльність ломбардів з торгівлі не викупленими з під застави виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння підлягає ліцензуванню та здійснюється на підставі ліцензій, які видаються Міністерством фінансів України як органом ліцензування.

Крім того, згідно з вимогами статті 14 зазначеного Закону „для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, орган ліцензування видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії, які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії”.

Водночас, Асоціація просить звернути увагу на те, що діяльність відокремлених підрозділів (філій) ломбардів полягає у наданні фінансових кредитів під заставу.

Відокремлені підрозділи (філії) чи відділення ломбардів не мають статусу юридичної особи та самостійного балансу майна. Відокремлені підрозділи ломбардів не можуть від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, нести зобов’язання тощо. Таким чином, відокремлені підрозділи при здійсненні діяльності діють виключно від імені юридичної особи та за її рахунок.

Відповідно і господарську діяльність, передбачену Законом „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, а саме торгівлю (реалізацію) не викуплених з під застави виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, здійснює виключно юридична особа на підставі отриманої ліцензії шляхом укладання відповідних цивільно-правових договорів.

З метою опрацювання вищезазначених пропозицій та підготовки до нормативного закріплення, Асоціацією запропоновано більш конкретно та аргументовано розглянути їх на спільній нараді фахівців Міністерства фінансів та Всеукраїнської Асоціації ломбардів.