До Асоціації стали звертатися учасники з приводу перевірок податковими інспекціями на наявність патентів за період 2005 – 2006 р. ВАЛ розроблені примірні апеляційна та позовна заяви, якими члени можуть скористатися та направлено лист до ДПА України…

Щодо перевірок ломбардів на наявність та придбання торгових патентів.

З огляду на багато чисельні звернення учасників щодо перевірок державними податковими інспекціями Всеукраїнська Асоціація ломбардів звертається до Державної податкової адміністрації України з наступного приводу.

Посилаючись на лист ДПАУ від 29.11.2006 N22270/7/15-0417 «Щодо патентування ломбардів» державні податкові інспекції перевіряють ломбарди на предмет наявності торгових патентів за період 2005 – 2006 років та нараховують штрафні санкції за умови їх відсутності.

З набуттям чинності Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. N 2664-III (далі – Закон N 2664-III), ломбарди набули статусу фінансової установи та виключний вид діяльності – надання фінансових послуг.

Крім того, Розділом VIII Закону N 2664-III було наведено:
«5. До приведення законодавства у відповідність з цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону, якщо інше не передбачено цим Законом.
6. З питань, не врегульованих цим Законом, застосовуються інші закони та нормативно-правові акти органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
7. Кабінету Міністрів України, Національному банку України та Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом року з дня опублікування цього Закону:
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.»

Але, у порушення вимог Закону та, відповідно, чинного законодавства, протягом 5 років зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 N576 „Про затвердження переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню” не вносилися.

З метою уникнення подвійного ліцензування одного виду діяльності ломбарди звернулися за роз’ясненнями. Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва (Листи від 23.04.2002 р. N 1-532/2285 та від 20.01.2003 р. N 2-222/330) та Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (Лист від 26.02.2004 р. N770/10-5) були надані роз’яснення про те, що «в разі існування розбіжностей у нормативно-правових актах діє той акт, який набув чинності пізніше, навіть без внесення відповідних змін до попереднього»; що «Закони України мають вищу юридичну силу по відношенню до постанов Кабінету Міністрів України, які приймаються на підставі та відповідно до законів України».

Листами Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України було зазначено: «суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи, що здійснюють ломбардні операції – надають не побутові, а фінансові послуги. Тому їх діяльність не підлягає патентуванню, а здійснюється відповідно до положень Закону України від 12.07.2001 р. N 2664-III "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Керуючись вищенаведеними листами, ломбарди виконали вимоги чинного законодавства і зареєструвалися у Державному реєстрів фінансових установ. У 2006 році до Постанови були внесені зміни, якими перелік побутових послуг було приведено у відповдність до чинного законодавства.

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо, що не приведення державними органами у відповідність до чинного законодавства нормативного акту протягом певного часу не може бути підставою для накладання штрафних санкцій на платників податків. Крім того, на підставі вищевикладених аргументів, вважаємо за необхідне переглянути лист ДПАУ від 29.11.2006 N22270/7/15-0417.