Законом України «Про внесення змін до деяких законів України» від 09.02.2006 р., який набрав чинності з 01.01.2007 р., вносяться зміни в ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 р., відповідно до яких, …

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України» від 09.02.2006 р., який набрав чинності з 01.01.2007 р., вносяться зміни в ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 р., відповідно до яких, підприємства (крім бюджетних установ) зобов’язані подавати (надсилати рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, фінансову звітність про господарську діяльність у складі балансу і звіту про річні фінансові результати.

Форма балансу затверджена в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженому наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.1999 р.

Форма звіту про річні фінансові результати затверджена в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.1999 р.

Таким чином, до 01.06.2007 р. всім юридичним особам, крім бюджетних, необхідно подати до державного реєстратора за місцем знаходження реєстраційної справи, фінансову звітність про господарську діяльність у складі балансу та звіту про річні фінансові результати.