Щодо перевірок застосування РРО органами ДПС …

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 24.10.2006 р. N 19823/7/10-1417/4894
Щодо перевірок застосування РРО органами ДПС
Державна податкова адміністрація України з метою впорядкування роботи органів державної податкової служби України в процесі проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій органами державної податкової служби повідомляє, що до інформаційного листа стосовно питань щодо неоднозначного підходу до застосування нормативно-правових актів в частині прав та обов’язків платників податків або органів ДПС, направленого листом Державної податкової адміністрації України від 15.09.2006 р. N 17199/7/10-1417/4081, внесені зміни згідно з додатком.

Заступник Голови М. Романів

Додаток

ЗМІНИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЛИСТА СТОСОВНО ПИТАНЬ ЩОДО НЕОДНОЗНАЧНОГО ПІДХОДУ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В ЧАСТИНІ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ АБО ОРГАНІВ ДПС
Розділ 6 викласти в наступній редакції:
6. Проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій органами державної податкової служби
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" від 25.03.2005 р. N 2505-IV (далі – Закон N 2505), яким унесено зміни до Закону N 509, доповнив статтю 111 частиною сьомою такого змісту: "позаплановими перевірками вважаються також перевірки в межах повноважень податкових органів, визначених законами України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі – Закон про РРО), "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", а в інших випадках – за рішенням суду".
Здійснення контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків врегульовано розділом IV (ст. 15 – 16) Закону про РРО. Зокрема, згідно зі ст. 15 Закону про РРО такий контроль здійснюється податковими органами шляхом проведення планових та позапланових перевірок відповідно до законодавства України.
Стосовно планових перевірок РРО, то згідно з п. 2.6 додатка 2 до наказу ДПА України від 11.10.2005 р. N 441 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку складання плану-графіка перевірок суб’єктів господарювання та взаємодії між структурними підрозділами при їх проведенні" такі перевірки проводяться за окремими щомісячними планами податкових органів.
Відповідно до норми ст. 16 Закону про РРО:
• для перевірок суб’єктів (фізичних осіб – підприємців, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, є платниками фіксованого податку, суб’єкти підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент), перелічених у пунктах 5 – 9 ст. 9 Закону про РРО, Закон про РРО установлює правила проведення планових та позапланових перевірок і не містить відсильних норм "…у встановленому законодавством порядку". Щодо підстав та періодичності проведення позапланових перевірок, то відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону N 265 позапланові перевірки, що провадяться уповноваженими контролюючими органами стосовно осіб, визначених у частині другій цієї статті, може здійснюватися виключно на підставі постанови слідчого, органу дізнання або відповідно до рішення суду;
• для перевірок суб’єктів, які застосовують РРО (або КОРО з розрахунковими книжками), Закон про РРО (на відміну від осіб, перелічених вище) не встановлює порядку проведення планових та позапланових перевірок, а визначає, що планові та позапланові перевірки таких осіб проводяться в порядку, передбаченому чинним законодавством.
У питаннях застосування РРО Закон про РРО є спеціальним. Отже, інші акти законодавства, у тому числі й Закон України "Про державну податкову службу в Україні", застосовуються тільки в частині, не врегульованій Законом про РРО.
Отже, до перевірок РРО застосовуються всі правила, що стосуються допущення посадових осіб до проведення планових та позапланових перевірок (ст. 112 Закону N 509). Тому посадові особи податкового органу мають право приступити до проведення перевірок РРО за умови надання суб’єкту господарювання під розпис:
• направлення на перевірку;
• копії наказу керівника податкового органу про проведення позапланової перевірки. Наказ на проведення планової перевірки не видається. При цьому обидва документи має бути оформлено відповідно до вимог, установлених ст. 112 Закону N 509.
Таким чином, з метою контролю за порядком дотримання розрахунків органи державної податкової служби (у межах повноважень, визначених ст. 15 Закону про РРО) можуть проводити як планові, так і позапланові перевірки щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій.

ДиректорЮридичного департаменту Л. Трофімова

Надруковано:
"Баланс",
N 15, 9 квітня 2007 р.