Щодо застосування фінансових санкцій за неподання звітності юридичною особою (Пенсійний фонд)

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 07.03.2007 р. N 3847/03-20
Щодо застосування фінансових санкцій за неподання звітності юридичною особою
(Витяг)
<…> Відносини, що виникають між суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, регулюються Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі – Закон).
Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 17 Закону страхувальник зобов’язаний подавати звітність територіальним органам Пенсійного фонду у строки, в порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом.
Порядок звітування платників страхових внесків визначено Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, яка затверджена постановою правління Пенсійного фонду України 19 грудня 2003 року N 21-1 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за N 64/8663 (зі змінами) (далі – Інструкція).
Пунктом 11.11 Інструкції встановлено, що Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, в якому платник зазначає самостійно обчислені суми страхових внесків, подається до органу Пенсійного фонду для реєстрації за базовий звітний період, що дорівнює календарному місяцю, – не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду.
Якщо останній день строку подання розрахунку суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день (п. 11.15 Інструкції).
За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності, передбаченої законодавством, до територіальних органів Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків суми страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний період, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (пункт 5 частина 9 статті 106 Закону).
На посадових осіб, які вчинили вищезазначене правопорушення, органи Пенсійного фонду відповідно до статті 1651 Кодексу України про адміністративні правопорушення накладають штраф у розмірі від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Заступник Голови правління О. Коренєв

Надруковано:
"Галицькі контракти – Дебет-Кредит",
N 15, 9 квітня 2007 р.