УВАГА!! Проект розпорядження "Про внесення змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ"…

На виконання вимог статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України повідомляє про оприлюднення протягом 5 робочих днів на своєму офіційному сайті (www.dfp.gov.ua, рубрика "Нормативно-правова база", розділ "Проекти нормативно-правових актів Держфінпослуг" ) проекту розпорядження "Про внесення змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ"

Відповідно до пункту 4.3 Професійних вимог фінансові установи, керівники та/або головні бухгалтери яких не відповідають підпункту "а" пунктів 2.1, 3.1, повинні привести свій керівний склад у відповідність до нього протягом двох років з дня набрання чинності Професійними вимогами.

Підпунктом а) пункту 2.1 Професійних вимог передбачено, що керівники фінансових установ (крім керівника адміністратора недержавного пенсійного фонду, голови ради недержавного пенсійного фонду) повинні мати вищу освіту (спеціаліст або магістр).

Таким чином, керівники фінансових установ, які на момент набрання чинності Професійними вимогами не отримали відповідної вищої освіти за освітньо кваліфікаційним рівнем спеціаліста/магістра, повинні були її отримати протягом двох років, а саме до 2 серпня 2006 року.

На сьогодні більшість керівників фінансових установ, які були призначені на посаду до набуття чинності Професійними вимогами, не відповідають вимогам підпункту "а" пункту 2.1 Професійних вимог, оскільки за два роки не встигли отримати вищу освіту.

Враховуючи те, що на сьогодні більшість керівників фінансових установ, які були призначені на посаду до набуття чинності Професійними вимогами не відповідають вимогам, підпункту "а" пункту 2.1 Професійних вимог, прийняття відповідних змін є необхідним.

Прийняття змін до Професійних вимог дозволить установити перехідний період для отримання вищої освіти керівниками фінансових установ.

Зауваження та пропозиції до проекту можна надіслати протягом місяця на адресу Держфінпослуг:

поштову – 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3; електронну – info@dfp.gov.ua

Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва:

поштову – 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11; електронну – mail@dkrp.gov.ua

Проект

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

_______________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

______________2007 м. Київ № _______

Про внесення змін до

Професійних вимог до керівників

та головних бухгалтерів фінансових

установ

Відповідно до пункту 19 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 17 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 № 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести зміни до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004

№ 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за № 955/9554, доповнивши пункт 4.3 абзацом такого змісту:

„До керівників кредитних спілок, призначених на посади до набрання чинності цими Професійними вимогами, які навчаються у вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти за освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста/магістра, вимоги підпункту „а” пункту 2.1 цих Професійних вимог застосовуються з 12 серпня 2008 року”.

2. Департаменту нагляду за кредитними установами разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови Комісії відповідно до розподілу обов’язків.

Голова Комісії В. Альошин

Протокол № засідання Комісії

від ___________________________

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Розпорядження Держфінпослуг „Про внесення змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ”

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Зміни до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.04 № 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 2 серпня 2004 р. за № 955/9554 (далі – Професійні вимоги), розроблені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Цей акт розроблений відповідно до законів України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, „Про недержавне пенсійне забезпечення”, Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003р. № 292, з урахуванням Директиви Європейського парламенту та Європейської Ради №2003/41/ЄС „Про діяльність і нагляд за установами професійного пенсійного забезпечення” від 3 червня 2003 р.

Відповідно по підпункту 17 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України № 292 від 04.04.03, до компетенції Держфінпослуг віднесено встановлення професійних вимог до керівників фінансових установ.

Відповідно до пункту 4.3 Професійних вимог фінансові установи, керівники та/або головні бухгалтери яких не відповідають підпункту "а" пунктів 2.1, 3.1, повинні привести свій керівний склад у відповідність до нього протягом двох років з дня набрання чинності Професійними вимогами.

Підпунктом а) пункту 2.1 Професійних вимог передбачено, що керівники фінансових установ (крім керівника адміністратора недержавного пенсійного фонду, голови ради недержавного пенсійного фонду) повинні мати вищу освіту (спеціаліст або магістр).

Таким чином, керівники фінансових установ, які на момент набрання чинності Професійними вимогами не отримали відповідної вищої освіти за освітньо кваліфікаційним рівнем спеціаліста/магістра, повинні були її отримати протягом двох років, а саме до 2 серпня 2006 року.

На сьогодні більшість керівників фінансових установ, які були призначені на посаду до набуття чинності Професійними вимогами, не відповідають вимогам підпункту "а" пункту 2.1 Професійних вимог, оскільки за два роки не встигли отримати вищу освіту.

2. Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Враховуючи те, що на сьогодні більшість керівників фінансових установ, які були призначені на посаду до набуття чинності Професійними вимогами не відповідають вимогам, підпункту "а" пункту 2.1 Професійних вимог, прийняття відповідних змін є необхідним.

3. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Прийняття змін до Професійних вимог дозволить установити перехідний період для отримання вищої освіти керівниками фінансових установ.

4. Визначення цілей державного регулювання

Встановлюючи зміни до Професійних вимог, Держфінпослуг має на меті впорядкувати вимоги до керівників фінансових установ та усунути об’єктивні перешкоди на шляху для відповідності ними Професійним вимогам.

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Внесення змін до Професійних вимог обговорювалось учасниками ринку фінансових послуг.

Існують два прийнятні альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання встановленої мети.

1. Перший спосіб, що не передбачає безпосереднього державного регулювання, – це невнесення змін до Професійних вимог, що не є прийнятним способом досягнення встановлених цілей, оскільки залишаються невирішені питання, зазначені в розділі 1 цього аналізу регуляторного впливу.

2. Другий спосіб – це внесення змін до Професійних вимог, що дозволить розв’язати вказані проблеми.

6. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Розпорядженням будуть затверджені зміни до Професійних вимог, щодо встановлення перехідного періоду для отримання вищої освіти керівниками фінансових установ.

7. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття розпорядження будуть впорядковані вимоги до керівників фінансових установ. Це сприятиме належному виконанню ними покладених на них функцій при наданні фінансових послуг. Реалізація положень запропонованого розпорядження не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

8. Оцінка впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Оцінка впровадження та виконання Розпорядження проводиться під час розгляду документів, що подаються фінансовими установами для внесення інформації про них до Державного реєстру фінансових установ та (або) отримання ліцензії, а також під час проведення Держфінпослуг перевірок фінансових установ.

9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

Немає.

10. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Обмеження строку дії регуляторного акта немає. Строк дії змін до Професійних вимог – постійно з дня опублікування після державної реєстрації.

11. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показником результативності даного регуляторного акта буде встановлення перехідного періоду для отримання вищої освіти керівниками фінансових установ.

12. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності даного акта буде здійснюватиметься шляхом державного контролю за дотриманням Професійних вимог.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом нагляду за кредитними установами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (м. Київ-001, вул. Б.Грінченка, 3, тел. 235 – 51-31).

Голова Держфінпослуг В. Альошин