ДПА України розглянула <...> лист від 20.02.2007 р. N ДК 01-18 щодо необхідності отримання від органів державної податкової служби України підтвердження того, що особа, яка бажає стати засновником одного з підприємств на території України, у країні резиде

Щодо надання роз’яснення [щодо необхідності отримання від органів державної податкової служби України підтвердження того, що особа, яка бажає стати засновником одного з підприємств на території України, у країні резиденції не має коду ідентифікації як платника податків]

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 15.03.2007 р. N 2453/6/29-1016
Щодо надання роз’яснення
Державна податкова адміністрація України розглянула <…> лист від 20.02.2007 р. N ДК 01-18 щодо необхідності отримання від органів державної податкової служби України підтвердження того, що особа, яка бажає стати засновником одного з підприємств на території України, у країні резиденції не має коду ідентифікації як платника податків, і у межах своєї компетенції повідомляє таке.
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців.
Відповідно до абзацу восьмого частини другої статті 17 вказаного Закону "у Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи: …перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі ім’я, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків, якщо засновник – фізична особа…".
Згідно зі статтею 5 Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів" (зі змінами) (далі – Закон) до Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які постійно проживають в Україні і про таких, що не мають постійного місця проживання в Україні. Згідно з тією ж статтею фізичні особи при реєстрації у Державному реєстрі отримують картку фізичної особи – платника податків (далі – картка).
На виконання Закону розроблено Положення про картку фізичної особи – платника податків, затверджене наказом Державної податкової адміністрації України від 27.01.98 р. N 43 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.02.98 р. за N 124/2564 (зі змінами) (далі – Положення), підпунктом 2.5 якого передбачено, що "іноземні громадяни реєструються і отримують Картку в державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі при поданні паспортного документа. Особи, які мають нотаріально засвідчене доручення на отримання Картки замість іноземного громадянина, подають особистий паспорт громадянина України або паспортний документ, паспортний документ іноземного громадянина або його ксерокопію (з чітким зображенням), у якому містяться такі дані: прізвище, ім’я, по батькові, місце народження, місце проживання, дата народження, а також нотаріально засвідчене доручення на отримання Картки".
Паспортним документом є документ, що підтверджує громадянство іноземця та особи без громадянства або посвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, дає право виїзду за кордон і визнаний Україною. Паспортний документ реєструється в порядку, встановленому Правилами в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 р. N 1074.
У разі якщо фізична особа не може особисто отримати ідентифікаційний номер, вона може довірити це зробити за себе іншій фізичній особі.
Відповідно до статті 26 Конституції України "іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України".
Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" у фізичної особи, яка виступає засновником юридичної особи, передбачена наявність ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів – Державного реєстру України.
Враховуючи викладене, зазначимо, що фізична особа – іноземець, яка бажає стати засновником підприємства в Україні, повинна мати ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, а підтвердження про його ідентифікаційний номер (код) як платника податків у країні резидентства не потрібне.

Заступник Голови Л. Боєнко

Надруковано:
"Галицькі контракти – Дебет-Кредит",
N 14, 2 квітня 2007 р.