Визначення розміру заробітної плати…

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 10.01.2007 р. N 4/13/84-07
ТОВ "Баланс-Клуб"

Відділ організації заробітної плати та удосконалення законодавства з оплати праці Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянув ваш лист і повідомляє
Згідно з нормами чинного законодавства (ст. 96 КЗпП України, ст. 6 Закону України "Про оплату праці") основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає в себе тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).
Відповідно до статті 15 Закону України "Про оплату праці" підприємства самостійно, з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами, встановлюють в колективному договорі форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат.
Основною державною гарантією в оплаті праці, яка має враховуватись підприємствами усіх форм власності і господарювання, є мінімальна заробітна плата.
Згідно зі ст. 3 Закону України "Про оплату праці" мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну норму праці (обсяг робіт).
Статтею 21 вищезазначеного Закону передбачається, що розмір заробітної плати може бути нижчим за встановлений трудовим договором та мінімальний розмір заробітної плати у разі, якщо працівником не виконана норма праці.
Як зазначалося вище, право вибору форми і системи оплати праці надано підприємству. У кожному окремому випадку застосовується саме та форма оплати праці, яка найбільше відповідає організаційно-технічним умовам виробництва і тим самим сприяє поліпшенню результатів трудової діяльності.
Відрядну форму оплати праці найбільш правильно використовувати на дільницях (в бригадах) і видах робіт, де можливі нормування та облік індивідуального або колективного трудового вкладу і кінцевого його результату, а збільшення обсягу робіт необхідної якості залежить від досвіду та вміння (кваліфікації) працівника.
У випадку застосування на підприємстві відрядної форми оплати праці розмір основної заробітної плати визначається обсягом виконуваної роботи. При відрядній оплаті праці працівник не звільняється від обов’язку виконувати встановлену норму робочого часу. Але при такій формі заробітної плати додержання норми робочого часу залишається лише елементом дисципліни праці, здатним впливати на розмір оплати праці лише побічно (через систему преміювання невиконання норми робочого часу може бути підставою для позбавлення премії повністю чи частково).
Суть відрядної системи оплати праці полягає в тому, що розмір оплати праці працівника визначається кількістю одиниць виготовленої ним продукції (або обсягом виконаної роботи) певної якості з урахуванням кваліфікації та умов праці.
Згідно зі статтею 111 КЗпП України при невиконанні норм виробітку не з вини працівника оплата провадиться за фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата в цьому разі не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду. Невиконання норм виробітку не з вини працівника виникає у випадку, коли роботодавцем не облаштовано належним станом робоче місце працівника, не забезпечено необхідний обсяг належного матеріалу для виконання роботи тощо.
При невиконанні норм виробітку з вини працівника оплата провадиться відповідно до виконаної роботи.
Слід враховувати, що розмір основної заробітної плати (окладу, тарифної ставки) при виконанні норми праці не може бути менше розміру мінімальної заробітної плати. Оскільки згідно зі статтею 3 Закону України "Про оплату праці" до мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Тобто вона забезпечується лише тарифною частиною заробітної плати.

Начальник відділу Н. Синько

Надруковано:
"Баланс",
N 12, 19 березня 2007 р.