Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали у брухті…..

Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й Б А Н К У К Р А Ї Н И

Д Е Р Ж А В Н А С К А Р Б Н И Ц Я У К Р А Ї Н И

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
12.02.2007 № 2/3

м. Київ

Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали у брухті

Установити з 13 лютого 2007 року такі ціни на дорогоцінні метали у брухті, що закуповуються в населення через територіальні управління Національного банку та у суб`єктів господарювання, які займаються ломбардною діяльністю або скуповують брухт дорогоцінних металів у населення:
гривень за грам металу (безПДВ)

Проба металу Золото Срібло Платина Паладій
333 32,60
375 36,71 0,74
500 48,95 0,98 19,80
583 57,08
585 57,27
750 73,43 1,47
800 1,57
850 33,66
875 1,72
900 88,11 1,76
916 89,68 1,80
925 1,81
950 161,50
958 93,79
960 1,88

Золото проб, не передбачених у таблиці, купувати за цінами, обчисленими виходячи із ціни 97,90 гривень, срібло –1,96 гривень, платина – 170,00 гривень, паладій – 39,60 гривень за 1 грам металу в чистоті. Обчислення ціни проводити за формулою:
a*b/1000,
де a – проба металу; b – ціна металу в чистоті.
Зубні протези, що були у користуванні із вмістом золота 900/750-ї проб, елементи знімних протезів із сплаву ЗлПлСрМ 750-90-80 купувати за ціною 79,30 гривень за грам.
Брухт виробів, комбінований із золота і срібла, із вмістом срібла до 70 відсотків купувати за ціною 30,74 гривень за грам, понад 70 відсотків – за ціною срібла.
Предмети релігійного культу, медалі, монети, жетони тощо купувати за цінами відповідного металу і проби.
Вставки з дорогоцінного каміння, що містяться у виробах та їх брухті, купувати за цінами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 06.11.98 № 228.
З уведенням у дію нових закупівельних цін на дорогоцінні метали у брухті втрачають силу ціни, затверджені розпорядженням Державної скарбниці України від 24.01.2007 № 2/2.

Директор М.П.Фатєєв