Про порядок реорганізації юридичної особи шляхом злиття, поділу (ЛИСТ від 28.12.2006 р. N 9459)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 28.12.2006 р. N 9459

Про порядок реорганізації юридичної особи шляхом злиття, поділу

На Ваше звернення щодо порядку проведення реорганізації юридичної особи шляхом злиття, поділу повідомляємо наступне.

Відповідно до статті 80 Цивільного кодексу України (ЦКУ) юридичні особи створюються в порядку, встановленому законодавством.

Статтею 56 Господарського кодексу України (ГКУ) визначено, що суб’єкт господарювання може бути утворений шляхом заснування нового або реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб’єкта господарювання з додержанням вимог законодавства.

Відповідно до частин другої та четвертої статті 59 ГКУ у разі злиття суб’єктів господарювання усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворюється внаслідок злиття. У разі поділу суб’єкта господарювання усі його майнові права та обов’язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу.

Згідно зі статтею 104 ЦКУ юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам.

Статтею 107 ЦКУ встановлено, що після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами. Нотаріально посвідчені копії передавального акта або розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи, що припиняється, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи правонаступника.

Припинення юридичної особи в результаті злиття, поділу відбувається в порядку, визначеному статтею 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (Закон про реєстрацію), а державна реєстрація юридичних осіб, які утворені в результаті злиття, поділу, здійснюється в порядку, встановленому статтями 24 – 27 цього ж Закону.

Частиною першою статті 37 Закону про реєстрацію визначено, що документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення, перелік яких встановлено цією ж статтею, подаються державному реєстратору не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення.

Для державної реєстрації новоутвореної юридичної особи державному реєстратору надається реєстраційна картка за формою N 2 "Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб)", розділом VI якої передбачено зазначення відомостей про юридичну особу (юридичних осіб), правонаступником якої (яких) є юридична особа, утворена в результаті виділу, поділу, злиття, перетворення.

Враховуючи зазначене вище, Держпідприємництво вважає, що державна реєстрація юридичної особи (юридичних осіб), що утворюється в результаті злиття, поділу можлива до державної реєстрації припинення юридичних осіб (юридичної особи), що припиняються в результаті злиття, поділу на підставі рішення про реорганізацію, за умови надходження до державного реєстратора відповідно оформлених нотаріально посвідчених копій передавального акта або розподільчого балансу.

Перший заступник Голови К. Ващенко