Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва надав роз’яснення щодо деяких питань законодавства, пов’язаних з ліцензуванням підприємницької діяльності, та в межах компетенції повідомляє наступне…..

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 29.12.2006 р. N 9540

Про надання відповіді

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш запит (вих. від 14.11.2006 N 09) щодо роз’яснення деяких питань законодавства, пов’язаних з ліцензуванням підприємницької діяльності, та в межах компетенції повідомляє наступне.

Експертно-апеляційна рада, відповідно до частини першої статті 7 Закону України від 01.06.2000 N 1775 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі – Закон "Про ліцензування") є колегіальним органом, створеним при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування.

Згідно з частинами четвертою та п’ятою статті 21 Закону "Про ліцензування" рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дня його прийняття.

Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Виходячи з норм Закону, відлік строку, протягом якого рішення про анулювання ліцензії набирає чинності, починається з дня прийняття такого рішення.

Таким чином, якщо ліцензіат в період часу десять днів з дня прийняття рішення органом ліцензування про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія рішення органу ліцензування зупиняється. При цьому, встановлюючи даний строк, законодавець не здійснює розподіл днів на робочі та вихідні.

Скарга є такою, що надійшла до експертно-апеляційної ради з моменту реєстрації в Держпідприємництві України згідно з загальним порядком, визначеним Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153.

Перший заступник Голови К. О. Ващенко