Уважаемые участники Ассоциации! Мы рады сообщить Вам о том, что в Распоряжение Госфинуслуг №188 «Об установлении платы за выдачу лицензии» внесены изменения: (ДИВ. ДАЛІ….)

Тепер стоимость размер платы за год пользования лицензией на предоставление финансовых кредитов за счет привлеченных средств ломбардов составляет 400 грн. В случаи переоформлении лицензии или выдаче дубликата лицензии плата составляет 200 грн.

Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2003 N 188

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 23 січня 2007 року N 6708

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 лютого 2007 р. за N 91/13358

Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2003 N 188 "Про встановлення плати за видачу ліцензій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.02.2004 за N 240/8839 (із змінами), такі зміни:

1.1. Позицію 6 додатка 1 викласти в такій редакції:

6.1. Діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбардом
400 грн.

"
1.2. Позицію 7 додатка 2 викласти в такій редакції:
"

7 Діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів (крім кредитних спілок та ломбардів)
2000 грн.

7.1. Діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбардом
200 грн.

"
2. Департаменту нагляду за фінансовими компаніями разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії – директора Департаменту нагляду за фінансовими компаніями.

Голова Комісії В. Альошин
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітетуУкраїни з питань регуляторноїполітики та підприємництва А. Дашкевич
Міністр економіки України В. О. Макуха