Про створення юридичної особи шляхом виділу (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення)…

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 16.10.2006 р. N 7462

Про створення юридичної особи шляхом виділу

(Витяг)

<…> Відповідно до статті 80 Цивільного кодексу України (ЦКУ) юридичні особи створюються в порядку, встановленому законодавством.

Статтею 56 Господарського кодексу України (ГКУ) визначено, що суб’єкт господарювання може бути утворений шляхом заснування нового або реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб’єкта господарювання з додержанням вимог законодавства.

Згідно з другим реченням частини четвертої статті 59 ГКУ у разі виділення одного або кількох нових суб’єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов’язки попереднього суб’єкта господарювання.

Особливості проведення державної реєстрації юридичної особи, що створюється шляхом виділу, встановлені статтею 32 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (Закон про реєстрацію).

Відповідно до цієї статті для проведення державної реєстрації засновники (учасники) або уповноважені ними орган чи особа, крім документів, які передбачені частинами першою – сьомою статті 24 Закону про реєстрацію, повинні додатково подати нотаріально посвідчену копію розподільчого балансу. Прийом документів державним реєстратором проводиться в порядку, встановленому частинами восьмою – дванадцятою статті 24 Закону про реєстрацію. Державна реєстрація юридичної особи, що створюється шляхом виділу, проводиться в порядку, встановленому статтями 25 – 27 цього Закону, не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення про виділ у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації. Виділ вважається завершеним з дати державної реєстрації юридичних осіб, утворених в результаті виділу.

Для державної реєстрації новоутвореної юридичної особи державному реєстратору надається реєстраційна картка за формою N 2 "Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб)".

Отже, виділ – це один із шляхів утворення юридичної особи в результаті реорганізації іншої юридичної особи, при якому чинне законодавство не встановлює обов’язкових вимог щодо внесення змін до установчих документів юридичної особи, із якої здійснюється виділ, та/або викладення установчих документів цієї юридичної особи в новій редакції.

При цьому слід зазначити, що у випадку, коли в результаті реорганізації змінюється склад засновників юридичної особи та/або зменшується розмір статутного капіталу юридичної особи, та/або відбуваються інші зміни, пов’язані з реорганізацією, які вимагають викладення установчих документів у новій редакції, – ці зміни підлягають державній реєстрації у порядку, визначеному статтею 29 Закону про реєстрацію.

Перший заступник Голови К. Ващенко

Надруковано:
"Галицькі контракти – Дебет-Кредит",
N 3 – 4, 22 січня 2007 р.