Стосовно подання форми 1-ФМ у разі зміни назви та печатки суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)…

У зв’язку із неодноразовими зверненнями суб’єктів первинного фінансового моніторингу, Державний комітет фінансового моніторингу України надає роз’яснення щодо необхідності подання форми № 1-ФМ „Картка реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб” (далі – Картка реєстрації), затвердженої наказом Держфінмоніторингу „Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення” від 13.03.2003 № 48, (далі наказ № 48) у випадку зміни назви суб’єкта (відокремленого підрозділу) та зміни печатки (печаток).
Відповідно до пункту 8.5 Вимог до організації фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Держфінмоніторингу від 24.04.2003 № 40 та пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу (далі – Інструкція), затвердженої наказом № 48, суб’єкт первинного фінансового моніторингу при зміні відомостей про нього або його відокремлений підрозділ зобов’язаний повторно подати до Держфінмоніторингу України Картку реєстрації.
Термін подання Картки реєстрації в такому випадку становить три робочих дні з моменту настання таких змін.
Відповідно до Інструкції, при зміні відомостей (за виключенням ключових реквізитів) про суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), обов’язково заповнюються: розділ I Картки реєстрації – повністю (у полі 040 „Вид повідомлення” вказується код „2” (додаткове), а у інших розділах заповнюються лише ті поля, відомості в яких зазнали змін (повна та/або скорочена назва суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу).
Ключовими реквізитами, відповідно до Порядку присвоєння ідентифікатора суб’єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України, затвердженого наказом Держфінмоніторингу від 28.09.2004 № 122, є такі реквізити:
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності);
тип суб’єкта (юридична особа, фізична особа, фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, філія (структурний підрозділ), представництво).
Картка реєстрації підписується керівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу, а підпис засвідчується відбитком печатки суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
У колі в правому нижньому куті Картки реєстрації суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен проставити зразок печатки суб’єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відомості щодо якого зазнали змін.
Разом з тим з об’єктивних причин, тривалість процедури отримання нових печаток і штампів, у зв’язку зі зміною назви суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) перевищує строк у три робочих дні.
Зважаючи на викладене, з метою упорядкування процедури подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу України інформації, суб’єкт первинного фінансового моніторингу при зміні своєї назви та печатки та назви і печатки відокремленого підрозділу подає Картку реєстрації не пізніше трьох робочих днів, з дня отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу (відокремленим підрозділом) печатки із новими реквізитами.