Про надання роз’яснення [щодо порядку встановлення ліміту залишку готівки в касі небанківськими фінансовими установами]….

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 08.12.2005 р. N 11-113/4170-12280

Всеукраїнській молодіжній організації "Молодь проти корупції"
01024, м. Київ-24, вул. Лютеранська, 27/29 

Про надання роз’яснення

Національний банк України розглянув лист Всеукраїнської молодіжної організації "Молодь проти корупції" від 16.11.2005 N 30к-16/11 щодо порядку встановлення ліміту залишку готівки в касі небанківськими фінансовими установами і повідомляє.

Відповідно до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (пункт 5.4), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637 (далі – Положення), небанківські фінансові установи (кредитні спілки, ломбарди, фінансові і страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди тощо) самостійно визначають порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням особливостей діяльності та режиму роботи цих установ, обсягу готівкових надходжень (видатків), строків здавання готівки тощо і на підставі зазначеного встановлюють розмір ліміту каси. Таблицю "Касові обороти", зазначену в додатку 2 до цього Положення, небанківські фінансові установи не заповнюють. Згідно з пунктом 5.2 Положення установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства.

При цьому Положення не містить вимоги стосовно обов’язкової розробки та затвердження відповідним внутрішнім наказом (розпорядженням) установи безпосередньо порядку самостійного встановлення ліміту каси для небанківських фінансових установ. Це обумовлено, зокрема, специфікою функціонування таких установ, яка при проведенні відповідних фінансових операцій (видача позик, у тому числі під заставу, страхових відшкодувань, пенсійних виплат, повернення членських внесків тощо) вимагає постійної наявності в їх касах певних обсягів готівки для забезпечення на належному рівні обслуговування клієнтів, визначення розмірів яких на основі відповідного середньоденного показника надходження (видачі) готівки (що застосовується підприємствами для розрахунку ліміту каси) ускладнюється нерівномірністю надходження та витрачання готівкових коштів і потребує індивідуальних розрахунків для кожної конкретної установи. У той же час, на розсуд керівництва конкретної небанківської фінансової установи нею може бути розроблений порядок самостійного встановлення ліміту каси для такої установи із відповідним його затвердженням внутрішнім наказом (розпорядженням).

Слід також зазначити, що на небанківські фінансові установи поширюються вимоги Положення стосовно відповідальності керівників підприємств за дотримання вимог цього Положення щодо встановлення ліміту каси та за достовірність відповідних показників, що зазначені в розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі (пункт 5.14). Крім того, на вказані установи поширюються вимоги Указу Президента України від 12.06.95 N 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки".

 

Заступник Голови 
В. Л. Кротюк