З В Е Р Н Е Н Н Я учасників ХІІІ Загальних зборів Всеукраїнської Асоціації ломбардів…

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

З В Е Р Н Е Н Н Я
учасників ХІІІ Загальних зборів Всеукраїнської Асоціації ломбардів

Усвідомлюючи відповідальність та складність завдань по розвитку прозорої та стабільної діяльності ломбардних установ в Україні; визнаючи необхідність створення належної законодавчої та регуляторної бази діяльності ломбардних установ з врахуванням інтересів громадян України та держави, поширення ломбардного руху, Учасниками ХІІІ Загальних зборів ВАЛ вирішено запропропонувати Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
розглянути питання та прийняти позитивне рішення щодо надання статусу та делегування повноважень саморегулівної організації Всеукраїнській Асоціації ломбардів.
Питання саморегулювання на ринку ломбардних послуг є надзвичайно актуальним, оскільки ломбардний ринок у незалежній Україні працює близько 15 років, а державне регулювання та професійні вимоги тільки 3 роки, які поступово впроваджуються. Вважаємо, що для більшої ефективності їх впровадження необхідне детальне розтлумачення, максимальна професійна обізнаність та поінформованість учасників ринку.
Делегування повноважень СРО щодо організації і проведення навчання та сертифікації фахівців ломбардів ВАЛ надасть змогу скоординувати зусилля Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та Всеукраїнської Асоціації ломбардів щодо навчання фахівців ломбардів, втіливши одну з головних цілей – підвищення професійного рівню учасників фінансового ринку ломбардів, сприятиме розширенню та поглибленню їх знань, умінь, навичок та знання основ законодавства у сфері фінансових послуг.
Готовність виконувати повноваження СРО підтверджується тим, що:
– За сприянням Інституту розвитку фондового ринку Всеукраїнською Асоціацією ломбардів було складено програми підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів, які були погоджені та затверджені Держфінпослуг.
– Навчальний посібник „Здійснення професійної діяльності ломбардами” за редакцією фахівців Інституту – також складено Асоціацією.
– Асоціація займається питаннями організації (залученню) ломбардів до проходження курсів підвищення кваліфікації фахівців ломбардів протягом 2005- 2006 років та займається організаційно – координаційними питаннями при проведенні курсів підвищення кваліфікації фахівців ломбардів
– Близько 2/3 лекцій на курсах підвищення кваліфікації читають фахівці Асоціації.
Сподіваємось, звернення 92 ломбардів – членів ВАЛ (що складає 30% від загальної кількості учасників ринку ломбардних послуг) та наміри щодо виконання функцій саморегулювання, знайдуть відгук всіх органів та осіб, зацікавлених у розвитку та стабільної діяльності ломбардних установ в Україні.