Щодо назв посад Міністерство праці та соціальної політики України повідомляє….

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.10.2006 р. N 389/13/116-06

Міністерство праці та соціальної політики України розглянуло лист щодо назв посад і повідомляє.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.93 р. N 301 (зі змінами) "Про трудові книжки працівників" передбачено, що відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації.

Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. N 58 (із змінами), записи в трудову книжку про назву роботи, професії (посади), на яку прийнятий працівник, виконуються відповідно до професійних назв робіт, зазначених у Класифікаторі професій.

Розділом "Основні положення" Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. N 375, також зазначено, що на підприємствах, в установах та організаціях записи про роботу вносять в установленому порядку до трудових книжок працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених у додатках А і Б.

Зазначений Класифікатор професій містить назву посади "Директор (начальник, інший керівник) підприємства" з кодом Класифікатора 1210.1.

Відповідно до додатка В зазначеного Класифікатора професій похідні слова до професій (професійних назв робіт) можуть застосовуватися за умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду новоутвореної професії (примітка 1) та назви професій можуть бути розширені за потребою користувача для внутрішнього використання термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення із збереженням коду базової професії (примітка 2).

Враховуючи вищезазначене, від базової посади "Директор (начальник, інший керівник) підприємства" утворюються посади "Заступник директора з продажу" та "Заступник директора з господарських питань" з кодом Класифікатора 1210.1.

Крім того, зазначимо, що чинний Класифікатор професій не містить посади "Директор з продажу", але передбачає наступні посади директорів – керівників виробничих, інших основних та функціональних підрозділів:

а) керівники, технічні керівники виробничих підрозділів у промисловості – "Директор виробництва", "Директор технічний" та "Директор-розпорядник";

б) керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві – "Директор з матеріально-технічного постачання" та "Директор з транспорту";

в) керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів – "Директор з економіки", "Директор фінансовий";

г) керівники підрозділів кадрів і трудових відносин – "Директор з кадрових питань та побуту";

д) керівники виробничих підрозділів у будівництві – "Директор з капітального будівництва";

є) керівники підрозділів маркетингу – "Директор комерційний".

А також Класифікатором професій передбачені посади "Начальник відділу збуту (маркетингу)" з кодом Класифікатора 1233 та "Начальник господарського відділу" – з кодом 1239.

Директор Департаменту з питаньдержавного регулювання заробітної плати та умов праці О. Товстенко

Надруковано:
"Бухгалтерія",
N 50, 11 грудня 2006 р.