ДО УВАГИ СКУПНИКІВ ТА ЛОМБАРДІВ.

ДО УВАГИ СКУПНИКІВ ТА ЛОМБАРДІВ

Міністерство фінансів України з метою реалізації повноважень щодо здійснення державного контролю за обігом дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, визначених Законом України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними”, розробило та затвердило наказом від 5 грудня 2005 року № 839 Форму № 1-СЛ звітності скупників та ломбардів про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, скуплених у населення і не викуплених з-під застави, та Порядок надання такої звітності.
Зазначений наказ зареєстровано у Міністерстві юстиції України 3 лютого 2006 року за № 93/11967 та розміщено в інформаційних системах.
Більшість скупників та ломбардів за результатами своєї діяльності у першому півріччі 2006 року надали звітність. Разом з тим, від значної кількості таких суб’єктів господарювання звітності не надійшло, що унеможливлює узагальнення інформації про обсяги дорогоцінних металів та діамантів.
Враховуючи вірогідність об’єктивних причин неподання звітності та керуючись намірами подальшого розвитку співпраці з суб’єктами господарювання, що здійснюють операції із скупленими у населення та не викупленими з-під застави ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, Міністерство фінансів вважає за необхідне опублікувати наказ щодо звітності скупників та ломбардів за Формою № 1-СЛ на сторінках Вісника Асоціації ломбардів та звертає їх увагу, що така звітність є піврічною (півріччя, рік) та подається у визначений термін – протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду.
Користуючись нагодою, Міністерство фінансів вітає працівників ломбардів, скупників та інших читачів Вісника Асоціації ломбардів з наступаючим Новим 2007 роком та Різдвом Христовим.
Бажаємо усім вам довгого віку, міцного здоров`я, щастя та добра, розвитку вашого бізнесу як основи добробуту та достатку ваших родин.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З
05.12.2005 № 839
м. Київ

Про затвердження Форми № 1-СЛ звітності про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави, та Порядку надання звітності про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави

Відповідно до частини четвертої статті 4, статті 17 та частини першої статті 19 Закону України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними” та пункту 12 Правил торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб’єктам підприємницької діяльності на праві власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.98 № 802,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Форму № 1-СЛ звітності про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави, та Порядок надання звітності про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави (додаються).

2. Контроль за додержанням скупниками і ломбардами вимог цього наказу покласти на Управління з питань державного регулювання операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням (Мельник В.П.).

3. Управлінню з питань державного регулювання операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням (Мельник В.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Регурецького В.В.

Міністр В.М. Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
05.12.2005 № 839

ПОРЯДОК
надання звітності про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог частини четвертої статті 4, статті 17 та частини першої статті 19 Закону України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними” та пункту 12 Правил торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб’єктам підприємницької діяльності на праві власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.98 № 802 (далі – Правила торгівлі), щодо здійснення Міністерством фінансів України державного контролю за обігом та обліком дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, формування та поповнення Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.

2. Дія цього Порядку поширюється на скупників і ломбарди, які згідно з Правилами торгівлі здійснюють продаж дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави.

3. У цьому Порядку терміни “дорогоцінні метали” і “дорогоцінне каміння” вживаються відповідно до Закону України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння та контроль за операціями з ними”, а терміни “скупник” і “ломбард” – відповідно до Правил торгівлі.

4. Скупники і ломбарди на підставі даних бухгалтерського обліку подають Форму № 1-СЛ звітності про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави (далі-Форма звітності), за 1 півріччя та рік з початку року наростаючим підсумком (станом на 1 січня та 1 липня) звітного року.

5. При внесенні інформації до Форми звітності суб`єкти господарювання враховують таке:

5.1. У графі 1 “Наявність на початок звітного року” наводяться обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави як перехідних залишків попереднього року на початок звітного року, які повинні дорівнювати показнику графи 6 звітності, що була надана після завершення попереднього звітного періоду.

5.1.1. Графа заповнюється на підставі даних інвентаризації дорогоцінних металів і діамантів в усіх місцях знаходження та зберігання ювелірних та побутових виробів, що звірені з даними поточного обліку. Інвентаризація дорогоцінних металів і діамантів проводиться відповідно до Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06.04.98 № 84 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28.04.98 за № 271/2711 (далі – Інструкція).

5.2. У графі 2 “Скуплено та не викуплено з-під застави у звітному періоді” наводяться обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави після завершення її терміну у звітному періоді.

5.3. У графах 3, 4 і 5 “Продано дорогоцінних металів та діамантів” наводяться обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави, які продані відповідно Державному фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (Державній установі “Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України” Міністерства фінансів України), для поповнення золотого запасу України (Державній скарбниці України Національного банку України), переробникам, афінажним підприємствам, промисловим споживачам на підставі договорів купівлі – продажу.

5.4. У графі 6 “Наявність на кінець звітного періоду” наводяться дані про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави, що залишились непроданими на кінець звітного періоду, які визначаються на основі результатів інвентаризації та відповідно до даних бухгалтерського обліку.

6. У разі наявності у скупника чи ломбарду відокремлених підрозділів, узагальнення інформації від них та внесення її до Форми звітності здійснюється цими суб’єктами.

7. Усі дані до Форми звітності заносяться після перерахунку обсягів дорогоцінних металів на масу чистих металів за їх назвою з точністю до одного грама, а діаманти – на карати відповідно до вимог Інструкції.

8. Заповнена Форма звітності підписується керівником та головним бухгалтером (при його наявності за штатним розписом) суб`єкта господарювання, скріплюється печаткою, за її наявності, та протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду, надсилається листом чи подається особисто до Міністерства фінансів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2) та до Державної скарбниці України Національного банку України (02660, м. Київ, вул. Сабурова, 2).