ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ….

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.08.2006 р. N 9267/6/17-0716

Про розгляд листа

Державна податкова адміністрація України розглянула листи… щодо порядку оподаткування доходів фізичних осіб, одержаних ними від продажу банківським установам дорогоцінних металів та їх брухту, і повідомляє.

Згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 637/97-ВР "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" дорогоцінні метали – це золото, срібло, платина і метали платинової групи у будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо).

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується Законом України від 22.05.2003 р. N 889 "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі – Закон). Згідно з Законом об’єктами оподаткування є доходи, одержані від продажу нерухомого та рухомого майна. Пунктом 1.18 ст. 1 Закону визначено поняття рухомого майна як будь-якого майна, відмінного від нерухомого. У зв’язку з цим, з метою оподаткування, доходи, одержувані громадянами від продажу виробів з дорогоцінних металів та їх брухту, розглядаються як доходи від продажу об’єктів рухомого майна.

Оподаткування доходів, одержаних від продажу об’єктів рухомого майна, здійснюється відповідно до положень статті 12 Закону, згідно з якими такі доходи протягом податкового року оподатковуються за ставкою, встановленою п. 7.1 ст. 7 Закону (на період до 01.01.2007 р. – 13 %).

Якщо об’єкт рухомого майна продається за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу), то така особа вважається податковим агентом платника податку стосовно оподаткування доходів, отриманих таким платником податку від такого продажу (п. 12.3 ст. 12 Закону).

Податковим агентом згідно із п. 1.15 ст. 1 Закону є юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи представництво нерезидента – юридичної особи, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону.

Враховуючи наведене, банківські установи при нарахуванні та виплаті громадянам доходів за скуплені в них дорогоцінні метали є податковими агентами.

Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб при цьому повинно провадитись податковими агентами у порядку, визначеному статтями 8 та 16 Закону.

Про такі виплати податковий агент зобов’язаний повідомити податковому органу за формою N 1-ДФ, затвердженою наказом ДПА України від 29.09.2003 р. N 451 "Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. 1-ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку", зареєстрованим в Мін’юсті України 22.10.2003 р. за N 960/8281.

Щодо оподаткування аналогічних доходів, виплачуваних нерезидентам України, то згідно із пп. 9.11.1 п. 9.11 ст. 9 Закону доходи з джерелом їх походження з України, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими для резидентів, з урахуванням особливостей, визначених окремими нормами цього Закону. Тобто при оподаткуванні зазначених доходів нерезидентів податкові агенти повинні застосовувати правила ст. 12 Закону. Поряд з цим, щодо ставки оподаткування, то п. 7.3 ст. 7 Закону встановлено особливість щодо розміру ставки податку для нерезидентів, яка становить подвійний розмір ставки, визначеної пунктом 7.1 ст. 7 Закону (до 01.01.2007 р. – 26 %). від об’єкта оподаткування, нарахованого на користь нерезидентів – фізичних осіб, за винятком доходів, визначених у підпункті 9.11.3 пункту 9.11 статті 9 цього Закону.

Заступник Голови
С. Лекарь

Надруковано:
"Галицькі контракти – Дебет-Кредит",
N 39, 25 вересня 2006 р.