Узагальнююче податкове роз’яснення щодо упорядкування обліку плати за торгові патенти та порядку стягнення нарахованих чергових платежів за торгові патенти у разі їх несплати (додається)….

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 серпня 2006 року N 494

Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо упорядкування обліку плати за торгові патенти та порядку стягнення нарахованих чергових платежів за торгові патенти у разі їх несплати

(Витяг)

На виконання пункту 6 наказу Державної податкової адміністрації України від 14.07.2006 N 412 відносно підготовки Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо упорядкування обліку плати за торгові патенти та порядку стягнення нарахованих чергових платежів за торгові патенти у разі їх несплатинаказую:

1. Затвердити Узагальнююче податкове роз’яснення щодо упорядкування обліку плати за торгові патенти та порядку стягнення нарахованих чергових платежів за торгові патенти у разі їх несплати (додається).

<…>

Голова А. І. Брезвін

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державної податкової адміністрації України від 18 серпня 2006 р. N 494

Узагальнююче податкове роз’яснення
щодо упорядкування обліку плати за торгові патенти та порядку стягнення нарахованих чергових платежів за торгові патенти у разі їх несплати

Частиною 3 статті 1 Закону України "Про систему оподаткування" від 25.06.91 р. N 1251-XII зі змінами та доповненнями (далі – Закон N 1251) встановлено, що ставки, механізм справляння податків і зборів (обов’язкових платежів), за винятком особливих видів мита та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.

Згідно із пунктом 18 статті 14 Закону, до загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів), віднесено плату за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.

Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.96 N 98/96-ВР зі змінами та доповненнями (далі – Закон N 98/96-ВР) визначає порядок патентування торговельної діяльності за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток, діяльності у сфері торгівлі іноземною валютою, діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, що провадиться суб’єктами підприємницької діяльності.

Статтею 8 Закону N 98/96-ВР встановлено відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють торговельну діяльність, операції з торгівлі готівковими валютними цінностями, операції з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг у разі порушення вимог Закону N 98/96-ВР.

До дня сплати штрафів, визначених цією статтею, а також до придбання торгового патенту або оформлення пільгового торгового патенту діяльність відповідних суб’єктів підприємницької діяльності зупиняється.

Штрафи, передбачені цією статтею, підлягають сплаті порушником у п’ятиденний термін відповідно до законодавства.

Посадові особи та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності у разі порушення вимог Закону N 98/96-ВР притягаються до адміністративної відповідальності згідно із законодавством.

Статтею 11 Закону N 1251 встановлено, що відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) і додержання законів про оподаткування несуть платники податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до законів України.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.90 N 509-XII зі змінами та доповненнями (далі – Закон 509) органи державної податкової служби, мають право в межах компетенції та у порядку, встановленому законами України, здійснювати документальні невиїзні перевірки (на підставі поданих податкових декларацій, звітів та інших документів, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов’язкових платежів) незалежно від способу їх подачі), а також планові та позапланові виїзні перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), додержання валютного законодавства юридичними особами, їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичними особами, які мають статус суб’єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно із законами України покладено обов’язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі), крім Національного банку України та його установ, а також здійснювати контроль за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законів, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, торгових патентів.

Державний податковий орган за результатами перевірки дотримання суб’єктами господарювання норм Закону N 98/96-ВР здійснює розрахунок штрафних санкцій та складає рішення про застосування штрафних санкцій.

Так, підпунктом 7.1 пункту 7 Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків, затвердженого наказом ДПА України від 21.06.2001 N 253 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 липня 2001 р. за N 567/5758 (зі змінами та доповненнями), встановлено, що податковий орган здійснює розрахунок суми штрафних (фінансових) санкцій та приймає відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, якими податковим органам надано право застосовувати штрафні (фінансові) санкції, рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій, що складається за формою згідно з додатком 8 (форма "С").

Вказана форма рішення, крім посилання на норму спеціального закону, передбачає обов’язкове посилання на пункт 11 статті 11 Закону N 509, який визначає, що податкові органи мають право, зокрема, застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені у випадках, порядку та розмірах, встановлених законами України.

Відповідно до пункту 1 статті 8 Закону N 509 та з метою забезпечення оперативного обліку платежів до бюджету наказом Державної податкової адміністрації України від 18 липня 2005 року N 276, зареєстрованим Мін’юстом України 2 серпня 2005 року за N 843/11123, затверджено Інструкцію про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України.

Чергові нарахування плати за торговий патент в картках особових рахунків платників при відсутності подачі розрахунку не можуть розглядатись як узгоджене податкове зобов’язання у розумінні Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 N 2181 зі змінами та доповненнями (далі – Закон N 2181).

Узгодженим податковим зобов’язанням плати за торговий патент у розумінні цього Закону може розглядатись лише зобов’язання, визначене за результатами перевірки податковим органом у рішенні про застосування штрафних (фінансових) санкцій та узгоджене в установленому порядку.

Враховуючи вищевикладене, норми статті 6 Закону N 2181 щодо вжиття податковими органами заходів з погашення податкового боргу платника можуть застосовуватись лише у разі несплати у встановлений термін узгодженої суми податкового зобов’язання по платі за торговий патент, визначеної податковим органом за результатами проведеної перевірки.

Разом з тим, роз’яснення з питання застосування норми статті 6 Закону N 2181, що надіслано листом Державної податкової адміністрації України N 10676/7/24-1117 від 11.06.2004 р., вважати таким, що відкликане.

Директор Департаменту податкуна прибуток та інших податківі зборів (обов’язкових платежів) Н. В. Хоцянівська

З інформаційних ресурсів Інтернету.